Szabadalmi Közlöny, 1921 (26. évfolyam, 1-24. szám)

1921-01-01 / 1. szám

3 SZABADALMI KÖZLÖNY. Гг szám. Elnöki hirdetmény. А ш. kir. kereskedelemügyi minister 79027/920—-28. sz. rendeletében nyert fel­hatalmazás alapján á 74660 920—28. sz. rendelet magyarázataként a következőket teszem közzé: 1. A moratorium igénybevétele esetén a díjak összegére az az időpont irányadó amikor a díjak a moratorium igénybevétele nélkül esedékesek lettek volna. 2. Az előre lefizetett évi díjakat még ha esedékességük 1920 december 1 -je után állott is be, kiegészíteni nem kell. 3. Amennyiben 1920 december 1-je előtt fizettettek be, nem kell kiegészíteni az első évi és pótszabadalmi díjakat sem, melyek a közzétételt elrendelő végzés kézbesítése után, de a Szabadalmi Közlönybe való ki­hirdetés előtt fizettettek be. Úgyszintén oly bejelentések első évi, illetve pótszabadalmi díját sem, melyeknek közzététele elrendel­tetett, de még nem foganatosíttatott. Budapest, 1920 december 23. A m. kir. szabadalmi bíróság: N it sehe, elnök. Bejelentések találmányok szabadal­mazására. Az alább nevezettek a kitett címek s kelt alatt sza­badalmat jelentettek be. A bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül (34. §.) E bejelentés ellen a közzététel napjától számítandó két havi határidőn belül felszólalások adhatók be (35. §.). Az alábbi találmányi bejelentések leírásai a szabadalmi levéltárban a hivatalos órák idején megtekinthetők. 1. B. 7743. alapszám. Dr. Bernstein Ru­dolf oki. mérnök Hallében. Kiemelő­­bereDdezés motoros ekék számára. X/a. oszt. 1917 ápr. 14. Elsőbbséget 1916 október 9-től igényel. (Képv.: Janssen.) 2. В. 8229. alapszám. Buttgens Henrik bádogosmester Aachenben és Josef Mienes cég Aachenben. — Eljárás nagyértékű acélnak közönséges vas­ból vagy silány acélfajtákból való előállítására. XlI/e. oszt. 1918 aug. 19. (Képv.: dr. Wirkmann.) 3. B. 8301. alapszám. Ballonhüllen Ge­sellschaft m. b. H. cég Berlin-Tem­­pelhofban. — Léggömbanyag és elő­állítására való eljárás. V/h.oszt. 1918 okt. 19. Elsőbbséget 1916 márc. 3-tól igényel. (Képv.: Weisz.) 4. B. 8462. alapszám. Dr. Burstin Hugó vegyész Drohobycen. — Másolómasz­­sza hajófenekek és raáseffélék szá­mára. V/f. oszt. 1919 okt. 6. Elsőbb­séget 1918 november 16-tól igényel. (Képv.: dr. Szilasi.) 5. B. 8495. alapszám. Bartha Márton kereskedő Münchenben. — Szerelék­tábla telefonállomások számára. Vll/'j. oszt. 1919 dec. 6. (Képv.: Kelemen.) 6. B. 8615. alapszám. Dr. Balke Pál és Dr. Leysieffer Gusztáv vegyészek Troisdorfban. — Hanglemez beszélő­gépekhez és hasonlókhoz és eljárás előállítására. IX/d. oszt. 1920 jun. 9. (Képv.: dr. Török.) 7. B. 8637. alapszám. Bielmann Ottó gyárigazgató és neje Bielmann Ottóné szül. Schmidt Klára magánzónő Magde­­burgban. — Eljárás gyümölcsökből vagy hasonló növényi alkatrészekből levek és zselék előállítására marme­­lád egyidejű előállítása mellett. IV/e. oszt. 1920 jun. 23. Elsőbbséget 1916 nov. 24-től igényel. (Képv.: Kalmár J.) 8. B. 8654. alapszám. Bertalan Ferenc vas- és gépkereskedelmi alkalmazott Szulokon. — Női ruhaaljkerekítő­­késziilék. I/a. oszt. 1920 julius 10. (Képv.: Molnár R. B.) 9. B. 8690. alapszám. Biró Mária szé­kesfővárosi tanítónő Budapesten. — Szövőkeret. XIX;b. oszt. 1920 aug. 19. (Képv.: dr. Luby.) 10. B. 8721. alapszám. Benner Ottó mér­nök M. Gladbaehban. — Golyós já­tékszer. Vl/d. oszt. 1920 szept. 9. (Képv.: Vogel.) 11. В. 8741. alapszám. Bunyevácz Viktor százados Budapesten. — Zsebóravédő

Next

/
Oldalképek
Tartalom