Szabadalmi Közlöny, 1914 (19. évfolyam, 1-24. szám)

1914-01-01 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY. 1. szám. •2 hajtóberendezés vasúti váltók vagy jelzőkészülékek számára. Va/2. oszt. 1913 jun. 23. (Képv.: Kalmár.) 10. B. 6545. alapszám. Maschinenfabrik Bruchsal Aktien-Geselschaft vormals Schnabel & Henning cég Bruchsal­ban. — Kettős működésű nyomó­levegővel működő hajtóberendezés. Va/2. oszt. 1913 jun. 23-án. (Képv.: Kalmár.) 11. B. 6549. alapszám. Becker Károly nyomdai faktor Lipcse/m. Borsdorf­­ban. — Készülék festókhengerek tisz­títására. IX/e. oszt. 1913 jun. 24-én. (Képv.: Bárkány.) 12. B. 6550. alapszám. Bertram Otto gyá­ros Halléban. — Tésztaosztó- és ala­kítógép. X/j. oszt. 1913 jun. 25-én. (Képv.: Kelemen.) 13. B. 6717. alapszám. Societa Anoniraa Brevetti Caldaiea Vapore cég Milanó­ban. — Szimetrikus mozdony. V/c. oszt. 1913 okt. 22. (Képv.: Harsányi és dr. Messingen) 14. C. 2336. alapsz. Cliawschanoff Alexan­der vegyészhallgató Géniben. — Gép szappandarabok vágására és alakítá­­tására. XI/е. oszt. 1913 ápr. 19-én. Elsőbbséget 1912 ápr. 19-től igényel. (Képv.: dr. Szilasi.) 15. C. 2355. alapszám. Csillag Sándor gépkereskedő Budapesten. — Tüzelő­anyag bevezetőkészülék kétütemű égési motorok részére. Vd/2. oszt. 1913 jun. 3. 16. C. 2356. alapszám. Cobb John Wil­liam tanár Leedsben. — Eljárás gá­zokból az ammóniának és kénvegyü­leteknek kivonására és földolgozá­sára. Il/e. oszt. 1913 jun. 3. Elsőbb­séget 1912 jun. 4-től igényel, (Képv.: Harsányi.) 17. C. 2360. alapszám. Christoph Wil­helm mérnök Charlottenburgban és Preiss Franz kereskedő Schöneberg­ben. — Forgószivattyú. XXI/c. oszt. 1913 jun. 6. Elsőbbséget 1912 jun. 8-tól igényel. (Képv.: Meller.) 18. C. 2363. alapszám. Mark Clayton gyá­ros Lake Forestben. — Eljárás fém­csőszerelvények előállítására'. XXI/a. oszt. 1913 jun. 13. Képv.: Fenyő.) 19. C. 2364. alapszám. Mark Clayton gyá­ros Lake Forestben. — Eljárás fém­­csökapcsolótagok előállítására. Ve/1. oszt. 1913 jun. 13-án. (Képv.: Fenyő Henrik.) 20. C. 2366. alapszám. Christiansen Her­­manné szül. Kohlmeyer Anna ma­gánzónő Hannoverben és Quinez Hans tejcsarnoktulajdonos Adenbüttelben. — Mágnes elektromos generátorjár­művek világítására. VH/g. oszt. 1913 jun. 20. (Képv.: dr. László Simon.) 21. D. 2163. alapszám. Doinán Aladár fényképész Budapesten. — Önműkö­dően tokozóhüvely. IXa/b. oszt. 1912 aug. I. 22. D. 2344. alapszám. Dekker Nicolas Henri 'Marie vegyész Párisban. — Eljárás fémek elektrolitikus úton való nyerésére. VlI/i. oszt. 1913 jun. 17. (Képv.: Meller.) 23. D. 2372. alapszám. Dellwik-Fleischer Wassergas Gesellschaft m. b. H. cég M/m. Frankfurtban. — Eljárás gáz előállítására bitumentartalmú tüzelő­anyagokból fejlesztő aknában szaka­szos üzemen. Il/e. oszt. 1913 aug. 23. (Képv.: dr. Wirkmann és Bérezi.) 24. D. 2397. alapszám. Dollák Jenő ura­dalmi tiszttartó Bashalomban.— Trak­torokhoz kapcsolható berendezés vonó­kötelekkel való szántás végzésére. X/a, oszt. 1913 okt. 20-án. (Képv.: Schön) 25. D. 2400. alapszám. Dymnicki Antoni lakatosmester Jaroslavban. — Cél­táblatartó. XIX/c. oszt. 1913 okt. 24. (Képv.: Neufeld.) 26. E. 2101. alapszára. Engelhard Jakab zenész Elberfeldben. — Segédeszköz

Next

/
Oldalképek
Tartalom