Szabadalmi Közlöny, 1914 (19. évfolyam, 1-24. szám)

1914-01-01 / 1. szám

1. szám. SZABADALMI KÖZLÖNY A M. KIR. SZABADALMI HIVATAL HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOGOK (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) S A SZERZŐI JOGOK KÖRÉBŐL. Az előfizetés ára: ЬШа Megjelenik Egész évre _ _ 20 korona. | Félévre _ _ 10 korona. minden hő 1-jén és 15-ikén. A szétküldés iránt fölmerülhető felszólalások a fő­igazgatósághoz intézendők. Előfizetési pénzek Előfizetések csak egész vagy jan:—jun., illetve jul.— a m. kir. szabadalmi állampénztárhoz intézendők dec. félévre fogadtatnak el. (Budapest, VII. kér., Erzsébet-körút 19. szám). XIX. évfolyam. Budapest, 1914- január hó 1. HIVATALOS RÉSZ. Bejelentés találmányok szabadal­mazására. Az alábbnevezettek a kitett címek s kelt alatt sza­badalmat jelentettek be. A bejelentés tárgya egyelőre я jogtalan használat ellen védelemben részesül (34. §.). E bejelentés ellen a közzététel napjától számítandó két havi határidőn belül fölszólalások adhatók be (35.§.) Az alábbi találmányi bejelentések leírásai a szabadalin levéltárban a hivatalos órák idején megtekinthetők. 1. A. 1955. alapszám. Andersson Axel G. mérnök Stockholmban. — Eljárás szulfidérceknek a pörkölést megelőző kezelésére. XlI/d. oszt. 1913 máj. 7. (Képv.: dr. Wirkmann és Bérezi.) 2. A. 1961. alapszám. Albrecht Károly mintaasztalos Nagyszebenben. — Fa­­szíjkorong. Ve/1. oszt. 1913 máj. 31. (Képv.: dr. Hajdú.) 3. B. 6089. alapszám. Bláthy Ottó Titus mérnök Budapesten. — Berendezés elektromos számlálók beszabályozá­sára. Vll/g. oszt. 1912 jun. 20-án. (Képv.: Harsányi és dr. Messinger.) 4. B. 6149. alapszám. Bhisey Shanker Abaji mérnök Londonban. — Betű­öntőgép. IX/e. oszt. 1912 jul. 30-án. (Képv.: Meller.) 5. В. 6306. alapszám. Blackstone Edw. C., Carter Frank és Carter Evers­­hed mérnökök Stamfordban.— Beren­dezés belső elégésű erőgépek tüzelő­anyagbefecskendező szelepeinek mű­ködtetésére. Vd/2. oszt. 1912 dec. 9. (Képv.: Janssen.) 6. В. 6325. alapszám. Bonner Friedrich gyáros Trierben. — Gép cipőknek faszegekkel való szögezésére. I/b. oszt. 1912 dec. 28. (Képv.: Weisz Sándor.) 7. B. 6391. alapszám. Baneth Sándor bankigazgató Budapesten.— Csiszoló­szerkezet beszélőgépek hanglemezei számára. Pótszabadalom az 58413. sz. szabadalomhoz. IX/1. oszt. 1913 márc. 3-án. (Képv. : dr. Wirkmann és Bérezi.) 8. B. 6482. alapszám. Felix Böttcher cég Leipzig-Reudnitzben. — Kéthen­­geres rotációs gép közvetett litográfiái nyomtatáshoz. IX/e. oszt. 1913 máj. hó 10-ike. (Képv.: Harsányi és dr. Messinger.) 9. B. 6544. alapszám. Maschinenfabrik Bruchsal Actien-Gesellschaft vormals Schnabel & Henning cég Bruch­salban. — Nyomólevegővel működő 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom