Szabadalmi Közlöny, 1913 (18. évfolyam, 1-24. szám)

1913-01-01 / 1. szám

2 SZABADALMI KÖZLÖNY. 1. dzàm. nők, egyes lapokból álló tömbök és más effélék vágására, illetve meg­munkálására, XIII/b. oszt. 1912 máj. 14-én. (Képv. : Krausz.) 13. B. 6043. alapszám. Becker Gusztáv gyáros Ostenfeldeben. — Fogó hasz­nálhatón palackokról a zárak eltá­volítására. XVIII/d. oszt. 1912 máj. 14- én. (Képv.: Kalmár.) 14. B. 6047. alapszám. Britannica Van- Safe Syndicate Limited cég London­ban. — Tartály fagyasztott hús és egyéb termékek szállítására. XVIII/e. oszt. 1912 máj. 14. Elsőbbséget 1911 máj. 15-től igényel. (Képv.: dr. Wirk­­mann és Bérezi.) 15. B. 6051. alapszám. Bazika Ede cs. kir. építési főbiztos Wienben.— Gyújtó lövedékekhez. XlX/g. oszt. 1912 máj. 15- én. Elsőbbséget 1911 máj. 20-tól igényel. (Képv. : Schön.) 16. В. 6056. alapszám. The Bourne Rub­ber Company Limited cég London­ban. — Eljárás gumi, vulkánit és effélék kezelésére és tárgyaknak ezen anyagból való előállítására. Vl/b. oszt. 1912 máj. 20. (Képv. : dr. Wirkmann és Bérezi.) 17. B. 6070. alapszám. Boucher Paul gyáros Párisban. — Fényképészeti készülék a fényképészeti lemezek megvilágításához szükséges időtar­tam meghatározására. IX/f. oszt. 1912 jun. 1. Elsőbbséget 1911 jun. 15-től igényel. (Képv.: dr. Wirkmann és Bérezi.) 18. B. 6074. alapszám. Berrenberg Rei­­nold gépészmérnök Bostonban. — Légszivattyú elrendezés. XXI/c. oszt. 1912 jun. 8. (Képv. : dr. Wirkmann és Bérezi.) 19. B. 6111. alapszám. Beckert Reinhardt Willy gyáros Alsfeldi Hessenben. — Kévekötél. X/h. oszt. 1912 jul. 8-án. Elsőbbséget 1912 ápr. 9-től igényel. (Képv. : Meller.) 20. В. 6140. alapszám. Burgstaller Fer­­dinánd építési vállalkozó Welsben.— Berendezés zárakon. VIII/d. oszt. 1912 jul. 22. (Képv.: Adler.) 21. В. 6141. alapszám. Bród A. Bernât bádogos és Weinreb Salamon szabó Szilágysomlyón. — Bádogtetőfödés. VIII/b. oszt. 1912 jul. 23. (Képv.: Molnár R. B.) 22. B. 6143. alapszám. Jós. Banheyer & Sohn vállalkozó cég és Funtalt Franz mérnök Vukovárott. — Vasbetonhídfő. VIII/j. oszt. 1912 jul. 25. (Kepv. : Neufeld és Fenyő.) 23. B. 6226. alapszám. Bobb Tivadar gyárvezető Debrecenben. — Újítás befúvás nélkül nyíló porkapszulákon. XIII/d. oszt. 1912 okt. 2-án. (Képv.: dr. Áron.) 24. B. 6234. alapszám. Basemann Wil­helm gyáros Forstban. — Kártya­bökő- és kötőgép. XlV/b. oszt. 1912 okt. 15. (Képv. : Wei-z.) 25. C. 1839. alapszám. Caldwell Róbert János vegyész Southamptonban, Pfleu­­mer Frigyes mérnök és Pfleumatic Syndicate Limited gyári cég Lon­donban. — Készülék rugalmas lika­­csos szivacsszerű anyag előállítására és ürös abroncsok, párnák és hason­lók töltéséhez. XVII/f. oszt. 1910 ápr. 14-én. Elsőbbséget 1909 ináj. 12-től. igényel. (Képv.: dr. Török.) 26. C. 2102. alapszám. Czucker Ferenc erdőipari vállalkozó Aradon. — Ki­kapcsolható rakoncatartó rönkfa szál­lításhoz. V/b. oszt. 1912 jan. 27-én. (Képv.: Molnár R. B.) 27. C. 2111. alapszám. Csiszár Lajos tisztviselő Budapesten. — Újítás vas­úti kocsik féktuskóin. V/b. oszt. 1912 febr. 12. (Képv.: Molnár R. B.) 28. C. 2148. alapszám. Canaval Lajos világítómester Wienben. — Beren­dezés látképes levelezőlapok bemu­tatására. IX/h. oszt. 1912 ápr. 22. (Képv. : Kalmár.) 29. C. 2155. alapszám. Chapiro Boris mérnök Párisban. — Eljárás szöve­tek és papiros tömörítésére és áthat-

Next

/
Oldalképek
Tartalom