Szabadalmi Közlöny, 1913 (18. évfolyam, 1-24. szám)

1913-01-01 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY A M. KIR. SZABADALMI HIVATAL HIVATALOS LAPJA. XVITT. évfolyam. Budapest, 1913. január hó 1. 1. szám. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOGOK (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) S A SZERZŐI JOGOK KÖRÉBŐL Az előfizetés ára: Egész évre____20 korona. | Félévre_____10 korona. A szétküldés iránt fölmerülhető felszólalások a fő­­igazgatósághoz intézendők. Előfizetések csak egész vagy jan.— jun., illetve jul.— dec. félévre fogadtatnak el. HIVATALOS RÉSZ. Bejelentés találmányok szabadal­mazására. A : alábbnevezettek a kitett címek s kelt alatt, sza badalmat jelentettek be. A bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül (34. §.). E bejelentés ellen a közzététel napjától számítandó két havi határidőn belül fölszólalások adhatók be (35. §.). Az alábbi találmányi bejelentések leírásai a szabadalmi levéltárban a hivatalos órák idején megtekinthetek. 1. A. 1734. alapszám. Albessard Lucien Joseph Antonin iparos Páriában. — Repülőgép. — V/h. oszt. 1912 jan. 29. (Képv.: dr. Halász.) 2. A. 1787. alapszám. Özv. Breier Mórné szül. Deutsch Berger Lina magánzónő Budapesten, miut Arak és Fehér budapesti cég jogutódja. — Lebo­­csátható függönytartókészülék. Vlll/f. oszt. 1912 máj. 11. (Képv.: Molnár.) 3. A. 1798. alapszám. Aranyi József malomtulajdonos Derecskén.— Köles­rostálógép. X/a. oszt. 1912 jun. 8. (Képv. : dr. Áron.) 4. A. 1861. alapszám. Gesellschaft für Automobil-Renovierungen m. b. H. cég Berlinben. — Készülék motoros járművek motorának a jármű tetsző­leges helyéről való indítására. XXa/2. oszt. 1912 nov. 12. (Képv.: dr. Wirk­­mann és Bérezi.) 5. B. 5791. alapszám. Bomhard Carl főmérnök Berlinben. — Sárkányrend­Megjelenik minden hó 1-jén és 15-ikén. Előfizetési pénzek a m. kir. szabadalmi állampénztárhoz intézendők (Budapest, VII. kér., Erzsébet-körút 19. szám). szerű repülőgép két egymás fölött ferdén elrendezett hordfölülettel. V/h. oszt. 1911 nov. 7-én. (Képv.: Mol­nár R. B.) 6. B. 5886. alapszám. Block Ingwer mérnök Berlinben. — Sínkötés. Va/1. oszt. 1912 jan. 27. (Képv.: Kalmár. 7. B. 5978. alapszám. Beidinger Leon­hard ügynök és Kavran Anton cipész Zágrábban. — Ételhordó. XVIII d. oszr. 1912 márc. 27. (Képv.: Bárkány.) 8. B. 6019. alapsz. Burby John Michael gyárigazgató Astoriában. — Eljárás papirpépnek hulladékpapirból való előállítására. VIII/a. oszt. 1912 máj. 1. (Képv. : dr. Wirkmann és Bérezi.) 9. B. 6025. alapszám. Bayer Antal ven­déglős és Liszka Sámuel géplakatos Tiszaföldváron. — Összerakható vas­asztal. XVI/f. oszt. 1912 máj- 4-én. (Képv.: dr. Áron.) 10. B. 6029. alapszám. Burck Franz cég­képviselő Wienben. — Eljárás víz­álló bőrkenőcs előállítására. Xl/g. oszt. 1912 máj. 7. Elsőbbséget 1911 máj. 8-tól igényel. (Képv.: Bernauer.) 11. B. 6037. alapszám. Bonsall Seymour Wentworth gyáros New-Yorkban. —■ Forgó szárítóberendezés. VIII/c. oszt. 1912 máj. 11. (Képv.: Meller.) 12. В. 6042. alapszám. Bajtay György könyvkötő Budapesten és Lászlóffy Géza máv. mozdonyvezető Erzsébet­­falván. — Gép fényképészeti karto-1

Next

/
Oldalképek
Tartalom