Szabadalmi Közlöny, 1912 (17. évfolyam, 1-24. szám)

1912-01-01 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY A M. KIR. SZABADALMI HIVATAL HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOGOK (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) S A SZERZŐI JOGOK KÖRÉBŐL. Az előfizetés ára : Megjelenik Egész évre 2» korona. | Félévre JÛ korona. minden hó 1-jén és 15-ikén. A szétküldés iránt fölmerülhető felszólalások a fő­igazgatósághoz intézendők. /ЙШЕш1Ё1 Előfizetési pénzek Előfizetések csak egész vagy jari.—jun., illetve jul.— a m. kir. szabadalmi állampénztárhoz intézendők dec. félévre fogadtatnak el. (Budapest, VII. kér., Erzsébet-körút 19. szám). XV 11. évfolyam. Budapest, 1912. január hó 1. 1. szám. HIVATALOS RÉSZ. Bejelentés találmányok szabadal­mazására. Аг alább nevezettek a kitett címek s kelt alatt sza­badalmat jelentettek be. A bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül (34. §.). E bejelentés ellen a közzététel napjától számítandó két ham határidőn belül fölszólalások adhatók be (35. §.). Az alábbi találmányi bejelentések leírásai a szabadalmi levéltárban a hivatalos órák idején megtekinthetők. 1. A. 1628. alapszám. Adank-Baumann Ûlrich gyáros Luzernben. — Talp­védő lábbelihez. I/b. oszt. 1911 máj. 1-én. (Képv. : dr. Preusz.) 2. A. 1630. alapsz. Antal József munka­vezető felügyelő Budapesten. — Üre­ges téglát készítő gép. XVIPc. oszt. 1911 máj. 3. 3. A. 1636. alapszám. Ackley Griffin S. gyáros Buffalóban. — Féklánccsévélő szerkezet kocsik számára. Vg/1. oszt. 1911 máj. 20. (Képv.: Adler.) 4. A. 1638. alapszám. Ahrndsen Chri­stian ügyvéd Frankfurtban a/M., mint az elhalt Kurka Richard gyáros ha­gyatékának biróilag kirendelt gond­noka. — Eljárás folyadékok, különö­sen tej sterilizálására. IV/e. oszt. 1911 máj. 25. (Képv.: dr. Szilasi.) 5. A. 1673. alapszám. Anft Paul cuk­rász Liegnitzben. — Süteménytartó állvány. X/j. oszt. 1911 aug. 18-án. (Képv. : Meller.) 6. В. 5048. alapszám. Von Berglund Sven Oscar Friedrik A. mérnök Stock­holmban. — Hangvisszaadóberende­zés. VlI/j. oszt. 1910 máj. 17. Elsőbb­séget 1909 máj. 17-től igényel. (Képv.: dr. Wirkmann és Bérezi.) 7. B. 5402. alapszám. Gebrüder Botseh cég Rappenauban. — Kaszálógép egy hajtő-járókerékkel, mely a kézi elő­­kaszálást is fölöslegessé teszi. X/a. oszt. 1911 febr. 7. (Képv.: Takács.) 8. B. 5536. alapszám. Bornyi Sándor bádogos és Bornyi Béla géplakatos Debrecenben. — Lámpaperec. V/b. oszt. 1911 máj. 6. (Képv.: Meller.) 9. В. 5559. alapszám. Bernhardt Flórián és Bernhardt József harisnyakötők és lakatosok Temerinben. — Víz­mentes kötött cipő. I/b. oszt. 1911 máj. 23. (Képv.: Molnár.) 10. B. 5564. alapszám. Böhm Hermann és Volkner Richard tanítók Münster­­hergben. — Gyufatartó, melynél a gyufa kihúzás közben meggyúlad. Il/g. oszt. 1911 máj. 26. (Képv.: dr. Hajdú.) 11. B. 5573. alapszám. Gebrüder Blogg cég Hamburgban. — Kenyérvédőbu­rok. XVIII/d. oszt. 1911 jun. 1-én. (Képv. : dr. Wirkmann és Bérezi.) 12. B. 5581. alapszám. Bognár György napszámos Kispesten. — Egykerekű hintajármü. Vl/d, oszt. 1911 jun. 7. (Képv. : dr. Halász.) 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom