Szabadalmi Közlöny, 1905 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1905-01-07 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY A M. KIR. SZABADALMI HIVATAL HIVATALOS LAPJA. Az előfizetés ára: Megjelenik Egész évre 20 korona. | Félévre 10 korona, minden szombaton, szUkség esetén a hét más napján Is. A szétküldés iránt felmerülhető főlszólalások| a fő­igazgatósághoz intézcndők. Előfizetési pénzek Előfizetések csak egész vagy jan.—jun., illetve jul.— a m. kir. szabadalmi állampénztárhoz intézcndők decz. félévre fogadtatnak el. (Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 19. szám). X évfolyam. Budapest, 190Ö január hó 7. 1. szám. HIVATALOS RÉSZ. Bejelentés találmányok szabadal­mazására. Az alább nevezettek a kitett czímek a kelt alatt szabadalmat jelentettek be. A bejelentés tárgya egyelői e a jogtalan használat ellen védelemben részesül (3d. §). E be jelentés ellen a közzététel napjától számítandó két havi határidőn belül fölszólalások adhatók be Í35. §). 1. B. 2859. alapszám. Bielecki Vilmos szolgabíró Margittán. — Javított rög­törő és porhanyító eke. Pótszabadalom a 31698. 8z. szabadalomhoz. X/a. oszt. 1904 szept. 8. 2. B. 2905. alapszám. Balázs és Brody czég Budapesten. — Újítás emelős kézi téglasajtókon. XVII/c. oszt. 1904 nov. 15. 3. B. 2920. alapszám. Brandt Fritz kir. operai gépészeti főfelügyelő Berlin­ben. -- Berendezés színházak és ha­sonló épületek elektromos vészvilágí­tására. VlI/h. oszt. 1904 deez. 5. 4. C. 1173. alapsz. Chambonnaud Leon nyelvtanár Limogesben. — Gyorsíró­gép. IX/e. oszt. 1904 decz. 12. 5. D. 1056. alapszám. Duffy Péter gyá­ros New-Yorkban. — Javítások zon­gorákon. IX/d. oszt. 1904 szept. 22. 6. D. 1081. alapszám. Dolecsko Mihály műszaki tanácsos Budapesten. — El­járás és berendezés mindennemű rom­landó termékeknek, mint gabona, élel­miszerek stb. eltartására. X/b. oszt. 1904 decz. 10. 7. E. 922. alapszám. Ereky Károly gé­pészmérnök Budapesten. — Foszlató­­gép. XIII/a. oszt.-1904 nov. 29. 8. E. 930. alapsz. Edison Thomas Alva föltaláló Llewellyu-Parkban. — Eljá­rás az oldható tisztátlanságoknak gyűjtő akkumulátorokból való előállítására. Vll/i. oszt. 1904 decz. 10. 9. F. 1395. alapszám. Fitz József mérnök Alt-Erlaaban. — Hydraulikus mély­fúró készülék. XXI/e. oszt. 1904 jul. 2. 10. F. 1399. alapszám. Gebrüder Funke gépgyári czég Schönfeldben. — Hő­erőgép-berendezés. Vd/3. oszt. 1904 jul. 11. 11. F. 1422. alapszám. Fischer János ko­vácsmester Bildstockban. — Újítás forgó kőzetfúrókon. Xll/a. oszt. 1904 szept. 20. 12. F. 1440. alapszám. Frisch Ignácz ke­reskedő Budapesten. — Újítás alsó­nadrágok elölről szabályozható köté­sein. Pótszabadalom a 27131. sz. sza­badalomhoz. I/e. oszt. 1904 nov. 16. 13. G. 1701. alapszám. Aktiengesellschaft für Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens czég Drezdában. — Nyak gyűrű sod­ronyemelővel működtetett palaczk vagy edényzárak számára. XVIII/d. oszt. 1904 nov. 7. 14. G. 1709. alapszám. Gazsó Ferencz mozdonyvezető Budapesten. — Eljá­rás tömítőanyag előállítására. Ve/1. oszt. 1904 nov. 28. 15. G. 1711. alapszám. Th. Goldschmidt czég Ruhr/m. Essenben. — Eljárás 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom