Szabadalmi Közlöny, 1903 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1903-01-03 / 1. szám

Vili. évfolyam. Budapest, 1903 január hó 3. 1. szám. A M. KIR. SZABADALMI HIVATAL Az előfizetés ára: Egész évre____20 korona. | Félévre--------10 korona. \ szétküldés iránt felmerülhető felszólalások a fő­igazgatósághoz intézendók. Előfizetések csak egész vagy jan.—jun., illetve jul.— decz. félévre fogadtatnak el. HIVATALOS LAPJA. Megjelenik minden szombaton, szükség esetén a hét más napján is Előfizetési pénzek a m. kir. szabadalmi állampénztárhoz intézendők (Budapest, VII. kér., Erzsébet-kÖrut 19. szám). HIVATALOS RÉSZ. Kinevezés. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 79600/VIII. 902. sz. rendeletében Harsányt Jenő vegyésznek és gépészmérnöknek, buda­pesti lakosnak szabadalmi ügyvivői jogosít­ványt adott s ezzel az illető a hites szaba­dalmi ügyvivők sorába lépett. Bejelentés találmányok szabadal­mazására.- Az alább nevezettek a kitett czímek s kelt alatt szabadalmat jelentettek be. A bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül (34. §). E be jelentés ellen a közzététel napjától számítandó két havi határidőn belül fölszólalásolc adhatók be (35. §). 1. A. 440. alapszám. Welsbachi dr. Auer Károly vegyész Bécsben. — Gerjesztő­folyadék elektromos akkumulátorok számára. VlI/g. oszt. 1900 decz. 10. 2. A. 601. alapszám. Ambert Sándor mérnök Parisban. — Sínmegerősítés. Va/1. oszt. 1902 szept. 6. 3. A. 615. alapszám. Badische Anilin- & Sodafabrik czég R/m. Ludwigshafen­­ben. -- Eljárás organikus karbonsavak chloridjainak és anhydridjeinek elő­állítására. IVh/1. oszt. 1902 nov. 18. 4. B. 2301. alapszám. Bürget Antal gép­lakatos és Herczog Mór építési vállal­kozó Trencsén-Teplán. — Turbinával hajtott czentrifuga. IV/i. oszt. 1902 okt. 24. 5. C. 892. alapszám. Chameroy Bernát Hyppolite kereskedő Le Vésinetben. — Pneumatikus abroncs. XX/a. oszt. 1902 okt. 30. 6. D. 851. aiapszám. Danes Raymund Auguste Marie mérnök Párisban. — Alternáló mozgást végző erőgépek du­gattyúinak a forgattyúcsappal való összekötésére szolgáló mechanizmus. Ve/1. oszt. 1902 okt. 17. 7. D. 855. alapszám. Ducart Willy keres­kedő Schiltigheimban. — Csomagoló láda törékeny tárgyak, különösen pa­­laczkok számára. XVIII/d. oszt. 1902 okt. 22. 8. E. 658. alapszám. Erath Jean gipsz- és műmárvány kereskedő Strassburg­­ban. — Eljárás fölfüggesztett, vízszin­tes mennyezeteknek, boltozatoknak, válasz- és szigetelőfalaknak előállítá­sára, VIII/a. oszt. 1902 okt. 13. 9. G. 1235. alapszám. Geittner és Rausch czég Budapesten. — Költőgép. X/e. oszt. 1902 máj. 24. 10. G. 1286. alapszám. Griffiths Vilmos kereskedő és Bedell Benjamin Harry mérnök Londonban. — Áramszedő elektromosan hajtott vagy világított járművek számára. Vg/2. oszt. 1902 aug. 26. 11. G. 1290. alapsz. Grosz Samu gyógy­szerész és Ganz és Társa vasöntő és gépgyár Rvt. czég Budapesten. — Újítások kiváltható szűrőtesttel bíró szűrőkészülékeken. XXI/a. oszt. 1902 szept. 1. 12. G. 1314. alapszám. Aktiengesellschaft für Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens Külön mellékletben megjelent a szabadalmi zugirodák elleni határozat.t

Next

/
Oldalképek
Tartalom