Szabadalmi Közlöny, 1902 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-04 / 1. szám

VII. évfolyam.Budapest, 1902 január hó j. 1. szám. SZABADALMI KÖZLÖNY A M.KIR. SZABADALMI HIVATAL Az előfizetés ára: Egész évre........20 korona. | Félévre ......... 10 korona. A szétküldés iránt felmerülhető felszólalások a fő­­igazgatósághoz intézendők. Előfizetések csak egész vagy jan.—jun., illetve juh— decz. félévre fogadtatnak el. VATALOS LAPJA. Megjelenik minden szombaton, szükség esetén a hét más napján is Előfizetési pénzek a m. kir. szabadalmi állampénztárhoz intézendők (Budapest, VII. kér., Erzsébel-körut 10. szám:. HIVATALOS RÉSZ. Bejelentés találmányok szabadal­mazására. Az alább nevezettek a kitett czímek s kelt alatt ■szabadalmat jelentettek be. Л bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben vészesül (Sí. §). E bejelentés ellen a közzététel napjától számítandó két havi határidőn belül fölszólalások adhatók be (85. $). 1. A 496. alapszám. Badische Anilin- & Sodafabrik ezég R/m. Ludwigshafen­­ben. — Eljárás az anthracensorozatba tartozó új festőanyagok előállítására és az ezekkel való festés valamint nyomtatás. IV/f. oszt. 1901 aug. 29. 2. B. 1623. alapszám. Boleg Frigyes ve­gyész Esslingenben. Eljárás köny­­nyen és tartósan emulzióvá váló ás­ványi és kátrányolajoknak gyanta­­olajok segélyével való előállítására. Pótszabadalom a 17809. sz. szabada­lomhoz. IVh/l. oszt. 1900 szept. 3. 3 B. 1925. alapszám. Dr. Bernfeld Izidor vegyész Berlinben. — Eljárás aszbeszt­­ből előállított testeknek olyan kezelé­sére, hogy azok alakjukat és szilárd­ságukat folyadékokban megtartják. IVli/1. oszt. 1901 aug. 10. 1. В 1936. alapszám. United States Auto­matic Box Machinery Со. ezég Boston­ban. — Papír és papirlemez doboz készítésére szolgáló gép. XIII/c. oszt. 1901 aug. 27. 5. B. 1978. alapszám. Berkovits Adolf kereskedő Budapesten. — Rugalmas kerékabroncs. XXúi. oszt. 1901 okt. 17. 0. B. 1997. alapszám. Breininger Eugen igazgató Strassburgban. Eljárás sajtolt, illetőleg olajtalanított kakaó­pornak csokoládégyártásra alkalmas masszává alakítására. IV/e. oszt. 1901 nov. 2. 7. B. 21122. alapsz. Sebastiano Bocciardo ezég Genuában. — Eljárás egy darab ból álló varratnélküli bőrköpeny elő­állítására járművek, különösen auto­mobilok légabroncsainak burkolására. XXaí2. oszt. 1901 nov. 30. 8. C. 757. alapszám. Chemische Fabriken vormals Weilerter-Meer R/m. Uerdin­­genben. —- Eljárás a benzolsorozat nitro-, azo^y-, azo- és hydrazo-vegyü­­leíeiuek redukálására. IVh/l. oszt. 1901 nov. 8. 9. E. 561. alapszám. Société Electro Metallurgicque Francaise ezég Froges­­ben. Fölbillenthető elektromos ke­­mencze. VH/i. oszt. 1901 jul. 28. 10. E. 569. alapszám. Engelhardt Kreft Münstersche Hartstein - Fabrik ezég Miinsterben. — Kazán mesterséges köveknek vízgőz segélyével való keze­léséhez. XVIII/c. oszt. 1901 aug. 28. 11. F. 965. alapszám. Dr. Freuler Gáspár orvos Zürichben. —- Összecsukható hordágy. Pótszabadalom a 16393. sz. szabadalomhoz. XVIII/b. oszt. 1901 aug. 30. 12. G 1119. alapszám. Von Götz József gyáros Bécsbem — Berendezés állító­művek forgásának határolására. V/a. oszt. 1901 okt. 13. 13. G. 1131. alapsz. Deutsche Continental- Gas-Gesellschaft ezég és Dr. Bueb 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom