Szabadalmi Közlöny, 1899 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1899-01-07 / 1. szám

IV. évfolyam. Budapest, 1899 jauár hó 7. 1. szám. SZABADALMI KÖZLÖNY A M. KIR. SZABADALMI HIVATAL Az előfizetés ára: Egész évre....... 20 korona. | Félévre ... 10 korona. A szétküldés iránt fel merülhető felszólalások a fő­­igazgatósághoz intézendők. Előfizetések csak egész vagy jan. —jun., illetve jul:— decz. félévre fogadtatnak el. HIVATALOS LAPJA. Megjelenik minden szombaton, szükség esetén a hét más napján is. Előfizetési pénzek a s. h. főigazgatóhoz intézendők (Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 19. szám.) HIVATALOS RÉSZ. Bejelentés találmányok szabadal­mazására. Az alább nevezettek a kitett czímelc s kell alatt ‘szabadalmat jelentettek be. *4 bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használni ellen védelemben részesül (34- §■). E bejelentés ellen a közzététel napjától számítandó két havi határidőn bellii felszólalások adhatók be <35.§ 1. A 244. alapszám. Arbuckle Brothers ezég Old-Slipben. — Újítások csoma­goló gépeken. Pótszabadalom a 7114. számú szabadalomhoz. XIII/d. oszt. 1898 aug. 23. 2. B. 592. alapszám. Basch Antal fa­kereskedő és Rosenberg Mór kereskedő Budapesten. — Új eljárás és készülék fűtési czélokra. II c. oszt. 1897 nov. 30. 3. B. 888. alapsz. Baumgarten Hermann magánzó és Reinle Ottó gyárigazgató Bécsben. — Gép burgonyaliszt előállí­tására. X/i. oszt. 1898 aug. 24. 4. B. 938. alapszám. Beese Rikhárd épí­tész Drezdában és Perbeli Albin Károly Ivonrád technikus Striesenben. — Folyadékemelő-berendezés. XXI/e. oszt. 1898 okt. 20. 5. B. 953. alapszám. Spiritus-Gliihlicht- Gesellschaft Beese & Comp, ezég Drezdában. — Borszesz izzófénylámpa. И/d. oszt. 1898 nov. 3. 6. C. 345. alapszám. Czermack Reginaid gyáros Teplitzben. — Egyoldalúan ható söprőgép. VlII/i. oszt. 1898 okt. 31. 7. C. 347. alapszám. Chillingworth Rezső gyáros Nürnbergben. — Eljárás két­részű szíjdobok előállítására. Ve/1. oszt. 1898 nov. 5. 8. D. 212. alapszám. Danzinger Oszkár a «Patent Verwerthung Gesellschaft G. m. b. H.» ezég igazgatója Berlin­ben. — Elektromos ívlámpa.. VH/h. oszt. 1897 szept. 19. 9. E. 273. alapszám. Elbe Harry keres­kedő Hamburgban. — Nadrágnyújtó. I/j. oszt, 1898 aug. 25. Elsőbbsége 1898 nov. 11-től kezdődik. 10. E. 295. alapszám. Berliner Actien- Gesellschaft für Eisengiesserei und Maschinenfabrikation ezég Berlinben.— Gabonaáztató. X/i. oszt 1898 okt. 26. 11. E. 299. alapszám. Edison Tamás Alva magánzó Llewellyn-Parkban. (É. A. E. Á.) Szállítószerkezet. V/f. oszt. 1898 nov. 2. 12. F. 479. alapszám. Flechsig Emil kir. vasúti műhelyfőnök Halléban. — Kap­csolószerkezet vasúti kocsik kétrészű gőzfűtési tömlőinek kapcsolására. V/b. oszt. 1898 okt. 21. 13. H. 717. alapszám. Henkel Gusztáv gyáros Wilhelmshöhében. — Beállít­ható tűzrács közvetítésével szabályoz­ható gőztúlhevítő. Ve/2. oszt. 1898 szept. 20. 14. H. 742. alapsz. Haverkamp Ábráhám János Lambert kereskedő Amsterdam­ban. — Rotácziós erőgép. Vd/3. oszt. 1898 okt. 30. 15. K. 605. alapszám. Kaselowsky Emil kir. kereskedelmi tanácsos Berlinben. — Újítások vasúti vonatok elektromos 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom