Szabadalmi Közlöny, 1898 (3. évfolyam, 1-53. szám)

1898-01-01 / 1. szám

2. oklat. SZABADALMI KÖZLÖNY. 1. szám 15. E. 186. alapszám. Eiehler Albin kiadó New-Yorkban. — Új czitera, iX/d. oszt. 1897 okt. 19. 16. E. 187. alapszám. Ausführungen für Eisenbahn-Oberbau Abth. Stossfang­­sehienen Siegln. Eppenstein czég Ber­linben. — Sínkötés lökhárító sínnel, elektromos vasútaknak áramvezetésre használt pályasínjei számára. V/a. oszt, 1897 okt. 25. 17. E. 191. alapszám. Erdélyi Ignácz czi­­pészsegéd Újpesten. - Ásó-, kapa- és csákánynak használható szerszám. X/a. oszt. 1897 nov. 6. 18. E. 192. alapszám. Etaix Lajos egye­temi tanár Páriában. — Eljárás acety­­len tisztítására. Il/e. oszt, 1897 nov. 7. 19. E. 193. alapszám. Ellsworth Gale György mérnök Xew-Jerseyben. Készülék és eljárás konyhahulladékok kezelésére, illetőleg értékesítésére. X/h. oszt. 1897 nov. 9. 20. F. 293. alapszám. B. Fröhlich & Со. gépgyári czég Lipcsében. — Párhuza­mos satu. XVI/d. oszt. 1897 okt. 29. 21. G. 336. alapszám. Goldschmidt Rudolf elektrotechnikus Darmstadtban. — Hajtószerkezet kerékpárok számára. XX/c. oszt, 1897 okt. 28. 22. G. 338. alapszám. Garczynski Boleszlav mérnök Párisban. — Berendezés hen­gerművekhez a drótszálak összebonyo­­lódásának meggátlására. XlI/e. oszt. 1897 okt. 28. 23. G. 349. alapszám. Garnier Ödön mér­nök és Prescott Samu János zálog- 1 házi közvetítő Londonban. —■ Újítás gummi-, kaucsuk-, guttapercha- cs más gummiféle tárgyak előállítására. Xl/b. oszt. 1897 nov. 15. 24. H. 433. alapszám. Henry Albert ten­gerész Rochefortban. — Újítás csóna­kokon. XV/a. oszt. 1897 szept, 6. 25. H. 435. alapszám. Haider József laka­tos és Reh Miksa kereskedő München­ben. — Lánezkerék-áttétel. XX/c. oszt. 1897 szept. 10. 26. H. 450. alapszám. Heydrich Miksa mű­vezető Nürnbergben. Biztonsági golyós csapágy. XX/c. oszt, 1897 ok­tóber 9. 27. H. 462. alapszám. Haken Eduard czím­­zetes tanácsos Charlottenburg ben. — Biztonsági készülék. XX/c. oszt, 1897 nov. 2. 28. J. 152. alapszám. Jâmain Paul Eugène Meinrad gyáros Dijonban. - Újítások porok komprimálására szolgáló gépe­ken. IV/h/2. oszt. 1897 nov. 4. 29. K. 405. alapszám. Kleemann Gyula kereskedő Bécsben. — Széjjelvehető derékravaló. Ilii. oszt. 1897 aug. .30. 30. K. 428. alapszám. Erste к. к. L. p Eisenmöbelfabrik und Metallgiesserei des August Kitschelt’s Erben czég Bécsben. Újítások ülő bútorokon. XVIII/a. oszt. 1897 okt. 19. Elsőbbsége 1897 jul. 5-től kezdődik. 31. K. 434. alapszám. Kelemen Lajos tech­nikus Páduában. —- Újítások a szesz­égetésnél alkalmazott gabonaneműek (különösen tengeri) beáztatásában. Pót­szabadalom a 8123. sz. szabadalomhoz. IV/b. oszt. 1897 okt. 26. 32. K. 435. alapszám. Jacob & Josef Kohn czég Bécsben. — Fafurnirból készült korongos kerék kerékpárokhoz. XX/c. oszt. 1897 okt. 26. 33. K. 436. alapszám. Koffier Frigyes Vil­mos mérnök Bécsben. — Gőzfűtési cső és eljárás annak előállítására. Il/h. oszt. 1897 okt. 26. 34. K. 441. alapszám. Kohl Miksa keres­kedő és von Suchorzynski Antal tech­nikus Boroszlóban. — Telefonkészülék nagyot hallók számára. VII/c. oszt. 1897 nov. 3. 35. K. 442. alapszánl. Kalics Dömötör tanár Zomborban. — Készülék az ol­vasás és számolás tanítására tetszés szerint alkotható és fölcserélhető be­tűkkel, számokkal és jelekkel. IX/a/b. oszt. 1897 nov. 7. 36. K. 443. alapszám. Kraner Ottó Frigyes gyáros Einsiedelben. -- Eljárás pado­zat-, menyezet-, tető- és falbevonatok,

Next

/
Oldalképek
Tartalom