Szabadalmi Közlöny, 1898 (3. évfolyam, 1-53. szám)

1898-01-01 / 1. szám

III. évfolyam. Budapest, 1898január hó 1. 1. szám. SZABADALMI EÜZLŰNT A M. KIR. SZABADALMI HIVATAL*^ HIVATALOS LAPJA. Az előfizetés ára: агЧа Megjelenik Egész évre 20 korona. | Félévre 10 korona. minden szombaton, szükség esetén a hét más napján is. A szétküldés iránt felmerülhető felszólalások a szer­­előfizetési pénzek készt őséghez intézendók. a s. h. főigazgatóhoz intézendők (Budapest, VII. kér.. F.lőfizetések csak egész vagy félévre fogadtatnak el. Erzsébet-körut lí). szám, I. emelet, 12. ajtó. HIVATALOS RÉSZ. Bejelentés találmányok szabadal­mazására. Az alább nevezettel: a kitett czímek s kell alatt szabadalmat jelentettek be. A bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül (34. §.). E bejelentés ellen a közzététel napjától számítandó két bari határidőn belül felszólalások adhatók he <35. §.). 1. A. 154. alapszára. Anderson Frigyes Ágost és Anderson Dávid Maraden elektrotechnikusok Washingtonban. — Újítások földalatti vezetékkel bíró vil­lamos vasutak áramszedő hajóin. V/a. oszt. 1897 nov. 2. 2. A. 158. alapszám. Akester William Hopkin elektrotechnikus Londonban. — Szelep megfordítható galvánelemek számára. Vll/g. oszt. 1897 nov. 9. • 3. B. 490. alapszám. Butler Henry Wil­liam titkár New-Yorkban. — Újítások dobozok vagy hasonló tárgyak előállí­tására használt anyagoknak csíkokra való fölvágására és nyomtatására szol­gáló gépeken. XIII/c. oszt. 1897 aug. 2 4. B. 567. alapszám. Behrend Oszkár vi­lágítási fölügyelő M/m. Frankfurtban. — Berendezés akkumulátortelepelv töl­tésére, a telep két fele közötti elágazó váltakozó áram segélyével. Vll/g. oszt. 1897 okt, 29. 5. B. 571. alapszám. Berthold Károly fémárúgyári czég О/m. Neustadtban. — Rögzítő készülék beles égők szá­mára. ILd. oszt. 1897 nov. 4. 6. B. 572. alapszám. Berger Mór gyáros Bécsben. — Csöngettyü-berendezés kerékpárokhoz. XX/c. oszt. 1897 no­vember 9. 7. B. 573. alapszám. Bauer J. Keresztélj’ bankár Fürthben (Bajorország). — Meg­akasztó szerkezet forgó ingájú órák számára. VII c. oszt. 1897 nov. 9. 8. C. 61. alapszám. Chapsal Ferenci mér­nök Parisban. — Elektropneumatikus fék. V/b. oszt. 1896 aug. 28. 9. C. 222. alapszám. Comley József Vil­mos mérnök Braddockban. — Eljárás és készülék különböző olvadási hő­fokkal bíró fémek összehegesztésére. XVI/e. oszt. 1897 nov. 9. 10. D 223. alapszám. Duisberg Márton gyártulajdonos Berlinben. — Csaj) gáz­­öugyújtó-készűlékek számára. Il/d. oszt. 1897 nov. 4. 11. D. 224. alapszám. Deborde Gyula ke­reskedő Berlinben. — Eljárás ruga­nyos betétnek vagy tölteléknek előál­lítására kerékpárabroncsok, nyergek, párnák és effélék számára. IV/h/1. oszt. 1897 nov. 5. 12. D. 226. alapszám. Dvorak Venczel bá­dogos Smiehowban és Schmied Lipót gyáros Prágában. — Olajos kanna. XVIII a. oszt 1897 nov. 8. 13. E. 168. alapszám. Euglerth Antal gép­lakatos Budapesten. — Biztonsági kengyelvas. XX/d. oszt. 1897 aug. 27. 14. E. 185. alapszám. Elektrizitäts-Gesell­schaft Triberg G. m. b. H. czég Tri­­bergben. — Üzemberendezés akkumu­látorokkal hajtott járművek számára. V/g. oszt. 1897 okt. 15. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom