Szabadalmi Közlöny, 1897 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1897-01-02 / 1. szám

2. oldal. SZABADALMI KÖZLÖNY. 1. szám. 13. K. 144. alápszám. Kolarits István ke­reskedő Temesvárott. Egyenruházati nyakra való. I/a. oszt. 1896 aug. 4. 14. G. 129. alapszára. Grubinski János mérnök Varsóban. — Ftilhevítővel biró esöveskazán különösen gőzmozdonyok, lokoraobilok és hajók számára. V/e/2. oszt. 1896 okt. 12. 15. R. 91). alapszám. Réti Jakab asztalos­segéd Budapesten. — Boltozattégla. XVII/c. oszt. 1896 aug. 5. 16. E. 74. alapszám. Egly Gyula gépész Buzitán. — Bonthatatlan lakat. VIII/d. oszt. 1896 nov. 4. 17. K. 163. alapszám. Kostenwein Kornél m. kir. államvasúti ellenőr Miskolezon. — Vasúti kocsicsapágy folytatólagos kenőkészűlékkel. V/b. oszt. 1896 szept. 9. 18. V. 37. alapszám. Virágh János kovács­mester Magyar Szt.-Mártonban. — Lo­vak által vont tengeri-kapa. X/a. oszt. 1896 szept. 27. 19. P. 103. alapszám. Polifka János mér­nök Budapesten és Шеек József mér­nök Bécsben. — Egyesített talpfa­fúró és kapcsoló gép. V/a. oszt. 1896 jul. 8. 20. G. 140. alapszám. Gyöngyössy Rezső festőművész Aradon. — Eljárás víz­mentesítő ezipőtalpkenőcs előállítására. Xl/g. oszt. 1896 nov. 4. 21. F. 149. alapszám. Fehér Lajos gépész­­mérnök és Márton Zsigmond gépész­­mérnök Békés-Csabán. — Minden helyzetbe és fekvésbe beigazítható himzőkeret. XVIII/a. oszt. 1896 nov. 12. 22. K. 156. alapszám. Korhuly József gé­pészmérnök m. á. vasúti főfelügyelő Budapesten. — Javítás vasúti kocsi­­csapágyakon. V/b. oszt. 1896 aug. 27. 23. P. 168. alapszám. Price János gépész­­mérnök, Haim Tamás gépészmérnök, Bromley Vilmos utazó, Smith Alfréd Henrik magánzó és Radclyffe Dick Eduard magánzó Londonban. — Újí­tások kerékpárokon és más járműve­ken. XX/c. oszt. 1896 okt. 28. 24. T. 63. alapszám. Топко Miksa magánzó Budapesten. -- Kettős fallal biró hor­dók. XX/f. oszt. 1896 szept 7. 25. R. 136. alapszám. Rudolph Vilmos üvegesmester Wandsbekben. — Len­dítő tömeg kerékpárok számára. XX/c. oszt. 1896 okt. 31. 26. K. 77. alapszám. Kuhlemann Lajos és Baler József magánzók Londonban. Eljárás mesterséges halcsont előállítá­sára. IV/h/1. oszt. 1896 máj. 7. 27. Sch. 11. alapszám. Schönlank Károly bankár Hamburgban. — Újítás kerék­párakon. XX/c. oszt. 1896 jul. 27. 28. Sch. 32. alapszám. Rudolf Schmidt & Со. ezég Béeshen. — Újítások rúgós kalapácsokon. XVI/d. oszt. 1896 szept. 21. 29. H. 194. alapszám. Hoffmann Samu fiai eczetgyári ezég Szombathelyen. — Újítások eczetfejlesztő kádakon. IV/c. oszt. 1896 nov. 2. 30. B. 206. alapszám. Baker Gerald Con­­nel műépítész Londonban. — Újítás lövedékeken. XJX/c. oszt. 1896 szept. 20. 31. K. 165. alapszám. Kurz József mérnök Bécsben. — Eljárás és készülék vas­úti kocsik világítására szolgáló sűrített acetylen előállítására. И/e. oszt. 1896 szept. 12. 32. H. 196. alapszám. Hohendahl Ármin bányaigazgató Camenben. — Bizton­sági gyújtó vágókészülékkel. XIX/с oszt, 1896 nov. 4. 33. B. 113. alapszám. Blanco Henrik mér­nök Nápolyban. — Újítás dobozok elő­állításában. XIII/c. szt. 1896 jun. 5. 34. O. 35. alapszám. Cauderay Jules óra­gyári igazgató Lausanneban. — Ellen­őrzőkészülék tetszőleges számú villa­mos lámpa égési idejének följegyzé­sére. VII/c. oszt. 1896 nov. 4. 35. G. 141. alapszám. Grant János Jakab mérnök Clevelandban (N. S. A ). — Golyóhengerlő gép. XVI/d. őszi, 1896 nov. 4. 36. W. 85. alapszám. Wagner Sámuel gép­gyáros Nagy-Szebenben. — Új váltva

Next

/
Oldalképek
Tartalom