Szabadalmi Közlöny, 1897 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1897-01-02 / 1. szám

TL évfolyam. Budapest, 1897január hó 2. 1. szám SZABADALMI KÖZLÖNY A M. KIR. SZABADALMI HIVATAL Az előfizetés ára: Egész évre 20........korona. | Félévre_____10 korona. A szétküldés iránt felmerülhető felszólalások a szer­kesztőséghez intézendők. Előfizetések csak egész vagy félévre fogadtatnak el. HIVATALOS LAPJA. Megjelenik minden szombaton, szükség esetén a hét más napján is. Előfizetési pénzek a s. li. főigazgatóhoz intézendők (Budapest, VII. kér.. Erzsébet-körut 19. szám, I. emelet, 12. ajtó.) HIVATALOS RÉSZ. Bejelentés találmányok szabadal­mazására Az alább nevezettek a kitett czimek s kelt alatt szabadalmat jelentették be. A bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül (34. §■). E bejelentés ellen a közzététel napjától számítandó két havi határidőn belül fölszólal ások adhatók ue (35. §,) 1. R. 90. alapszám. Ressing Frigyes út­­rnester Schöppenstedtben. — Készülék kártyaosztás jelzésére, forgó, jelző ko­ronggal. XX/g. oszt. 1896 jul. 22. 2. L. 115. alapszám. Dr. Loewenberg György vegyész Berlinben. Újítá­­sek gázizzólámpák automatikus gyúj­tóin. Il/g. oszt. 1896 szept. 12. 3. Sch 46. alapszám. Scharf Pál mérnök Bécsben. — Újítások villamos izzólám­pákon. VII/li. oszt. 1896 nov. 6. 4. H. 202. alapszám. Hosstrup János Hamburgban. — Újítás klozett-meden­­czéken. XXI/b. oszt. 1896 nov. 7. 5. A. 61. alapszám. G. F Agst & Sohn ezég Anerbachban. — Csíptető, kefék­nek. söprőknek és gereblyéknek a nyélhez való erősítésére. XVIII/a. oszt. 1896 nov. 7. 6. 0. 36. alapszám. öechelhauser Vilmos mérnök Dessauban. — Újítás nagy nyomású két ugyanazon munkatérben ellenkező irányban működő dugattyú­val biró gázgépeken. V/d/2. oszt. 1896 nov. 7. 7. B. 78. alapszám. Scharbergi Bedeus Gusztáv főszolgabíró Ujegyház (Sze­benm.). — Berendezés járműveknek két különböző nyomtávolságú sínpá­lyán való alkalmazására. V/b. oszt. 1896 ápr. 20. 8. M. 178. alapszám. Maschinenfabrik Grevenbroich czég Grevenbroichban (Németország). — Eljárás a kenőolaj­nak elkülönítésére condensatiós víz­ből szűrés útján. XI/c. oszt. 1896 nov. 15. 9. P. 174. alapszám. Puchmüller Bodó kereskedő Schönebergben. — Eljárás világítási czélokra szolgáló testek vagy különböző szövetek, szálak, rostok stb. impragnálásához szükséges folyadék előállítására. Il/d. oszt. 1896 nov. 15. 10. P. 155. alapszám. Pollacsek Emil mér­nök Budapesten. — Eljárás a tüze­lésre alkalmazott kőszénben és barna­szénben előforduló kén káros hatásá­nak megsemmisítésére, valamint a szén tüzelési hatásfokának emelésére. II/c. oszt. 1896 okt. 6. 11. M. 181. alapszám. H. C. Meyer jr. Elba melletti Harburgban. - Eljárás a nyers spanyolnád fölsőkovarétegé­­nek eltávolítására. VI/f. oszt. 1896 nov. 17. 12. W. 132. alapszám. Wordsworth Cris­­toph Thomas mérnök Manchesterben, Wiseman Edmund mérnök Cheapside­­lutonbanés Holroyd John mérnök Lon­donban. — Újítások szénhydrogéngő­­zökkel vagy más gázokkal hajtott motorokon és módok eme motorok szabályozására. V/d/2. oszt. 1896 nov. 17. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom