Központi Védjegy-Értesítő, 1938 (1-12. szám)

1938-04-16 / 4. szám

76 I. Lajstromozás. 4. szám. Budapest 64317. 1938. évi február hó 17-én. (Megújítása az 1908. évi május hó 21-iki 17662. »sz.-nak.) F. W. Klever cölni cég, oölni vegyé­szeti gyára részére. Áru: lőfegyver- és fegy­verkenőolaj. Balustol Budapest 64324. 1938. évi február hó 19-én. (Megújítása az 1918. évi március hó 2-iki 33697. sz.-nak.) Zellstoffabrik Waldhof Mann­­heim-waldhofi cég, waldhofi sejtanyaggyára részére. Áru: Drótkötelek, fémek, nyers, nem nemes, fémek, megdolgozott, nem nemes, löve­dékek, munitiók; ásványi nyerstermékek, építőanyagok, kövek, műkövek; félnyersanya­gok papírgyártáshoz, kéregpapír, nyersanya­gok papírgyártáshoz, papír; fonalak, fonalros­tok. hálók, kötéláruk, párnaanyagok; asphalt, aetherikus olajok, állatirtószerek, cserzőszerek, csomagolóanyag, csiszolószerek (bőröket ki­véve), edzőszerek, fehérítöszerek, fertőtlenítő szerek, festékpótanyag, folttisztítószerek, fa­konzerválószerek, fog tömi tőszerek, gipsz, gyan­ták, gyújtók, gyujtóáruk, hegesztőszerek, illat­szerek, kikészítőszerek, kenőanyag, keményítő, keményítőkészítmények, kátrány, kozmetikai szerek, lenyomati massza fogtechnikai célokra, lakkok, mosószerek növényirtószerek, pácoló anyagok, ragasztóanyagok, rozsdavédőszerek, robbanószerek, szappanok, szurok, tűzijáték­­testek, tűzoltószerek, trágyaszerek, tetőfedél­­papír, vegyi termékek fényképészeti célokra, vegyi termékek tudományos célokra, vegyi termékek ipari célokra. Zewa Budapest 64326—64329., 64331. és 64332. 1938. évi február hó 19-ón. (Megújítása az 1928. évi február 9-iki 52031., 52033—52035. 52037. és 52038. sz.-nak.) Kőbányai Polgári Serfőző és Szent Ist­ván Tápszerművek r. t. budapesti cég, buda­pesti serfőzdéje és malátagyára részére. Áru: ásványvizek, borok, cikóriakávé, csokoládé, cu­korka, cukrászáruk, élelmiszerek, élelmi és tápszerek pótlékai, élesztő, élvezeti cikkek, gyarmatáruk, gyümölcsízek, hús és húsgyárt­mányok, italok, kákáké, kávépótlék, konzer- I vek, maláta, malátakávé, malátakészítmények, ; mezőgazdasági termékek, pezsgőbor, pótkávé, só és sótermékek, sör és sörtermékek, szeszes­italok, szikvíz, szirup, tápszerek; cipőifénymáz, ecet, festékek, fogkrém, fürdősó, glicerin, gyógy­szerészeti készítm., gyufa, háztartási cikkek, illatszerek, keményítő, kozmetika cikkek, lakk, mindennemű gyertya, mindennemű olaj, min­dennemű szappan, mosópor, paraffin, sósbor­­szesz, stearin, vegyitermékek, zsiradékok, zsír­savak, BIKA 64326 64327 GAZELLA 64328 Budapest 64330. 1938. évi február hó 19-én. (Megújítása az 1928. évi február hó 9-iki 52036. sz.-nak.) Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Tápszerművek r. t. budapesti cég, bu­dapesti serfőzdéje és malátagyára részére. Áru: ásványvizek, borok, cikóriakávé, csokoládé, cukorka, cukrászáruk, élelmiszerek, élelmi és tápszerek pótlékai, élesztő, élvezeti cikkek, gyarmatáruk, gyümölcsízek, hús és húsgyárt mányok, italok, kakaó, kávépótlék, konzervek. maláta, malátakávé, malátakészítmények, me zőgazdasági termékek, pezsgőből-, pótkávé, só és sótermékek, sör és sörtermékek, szeszesita lók, szikvíz, szirup, tápszerek. OROSZLÁN BÖLÉNY 64329 KECSKE 64331 KOS 64332

Next

/
Oldalképek
Tartalom