Központi Védjegy-Értesítő, 1936 (1-12. szám)

1936-03-16 / 3. szám

34 I. Lajstromozás. 3. szám. Budapest 61016. és 61017. 1936 január 9. Pa­pír- és Nyersfedéllemezgyár r. t. pestszenterzsé­­beti cég, pestszenterzsébeti papírgyára részére. Áru: a 61016: durva színes csomagolópapír; a 61017: fehérített plakátpapír. 61016 61017 Budapest 61019. 1936 január 9. Trés gyógy­szervegyészeti, ipari és kereskedelmi r. t. cég, budapesti gyógyszervegyészeti, ipari és keres­kedelmi vállalata részére. Áru: búzakemé­nyítő. PRIMADONNA Budapest 61020. 1936 január 10. Schenk Adolf és Schwartz Miklós budapesti cég, bu­dapesti textilárunagykereskedése részéire. Áru: textiláruk. Budapest 61021. és 61022. 1936 január 11. (A 61021. sz. megújítása az 1926. évi január 20-iki 49709. sz.-nak; a 61022 sz. megújítása az 1926. évi április 21-iki 50035. sz.-nak.) Richter Gedeon vegyészeti gyár r. t. budapesti cég, budapesti vegyészeti gyára részére. Áru: ve­gyészeti és gyógyszerészeti készítmény. 61021 Pa ralién 61022 Neoíonocain Budapest 61018. 1936 január 9. Stühmer Frigyes r. t. budapesti cég, biídapesti csoko­ládé- és cukorárúgyára részére. Áru: csokoládé- és cukorkaáruk. TIVI Budapest 61023. 1936 január 13. Kromofag Vegyészeti gyár Szabó és Társai budapesti cég, budapesti vegyészeti gyára részére. Áru: min­dennemű vegyészeti cikkek, különösen tisztító-, oldó- és zsírtalanítószerek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom