Központi Védjegy-Értesítő, 1932 (1-12. szám)

1932-06-01 / 6. szám

70 V. árucsoport. VI. füzet. Budapest 56481.1932. június 6. Stühmer Fri­gyes R. T. budapesti cég, budapesti cukorká­éi csokoládéé ragyára részére. Áru: V. cukorka és csokoládéáruk. Budapest 56495. 1932. június 16. Szent Mar­gitsziget Gyógyfürdő R. T. Budapest szent mar­gitszigeti cég, budapesti gyógyfürdő és ásvány­vízüzeme részére. Áru: V. ásványvíz. MARGITSZIGET Budapest 56505. 1932. június 17. Benét Hen­rik budapesti cég, budapesti diótörő üzeme ré­szére. Áru: V. dió és dióbél. Budapest 56506, 1932. június 17. Dr. Egger Leo és Egger I. budapesti cég, budapesti gyógy­szervegyészeti gyára részére. Áru: V., VI. mindennemű vegyészeti és cukorkakészítmé­nyek. MENTHOBOR Budapest 56500. 1932. jiinius 17. Dr. Wan­der Gyógyszer- és Tápszergyár R. T. budapesti cég, budapesti gyógyszer- és tápszergyára ré­szére. Áru: V., VI. mindennemű tápszerek, vala­mint cachou, crémepor, cukorkák, diätetikus tápszerek, dragéek, élelmiszerek különleges deklarálással, gyermeklisztek, gyermektápsze­­rek, gyógytápszerek, gyomorerősítő-, üdítő- és gyógyitalok alkohollal és alkohol nélkül ké­szítve, gyógycukorkák, jam, marmelade, gyü­­mölcsgelée, konzervek, kelesztőpor, konyak, gyógykonyak, kuglófmassza, malátakivonatok, malátatápszerek, puddingpor, sütőpor, vanillin­­cukor, kakaó és csokoládétermékek. Minden­nemű vegyészeti és gyógyszerészeti készítmé­nyek, valamint appretáló anyagok, természetes és mesterséges ásványvizek, állati és növény­­irtószerek, növényvédelmi szerek, az állat­­gyógyászatban használt mindennemű folyé­kony és szilárd gyógyszer, valamint minden e tárgykörbe vágó és speciális célokat szolgáló készítmény, tápszer és tápanyag, fertőtlenítés! és általában a hygieniát szolgáló mindennemű vegyszer, reagens, diagnosticum, úgyszintén hintőpor, kenőcs, vagy szappanalakú és össze­állítású mindennemű készítmény; oltóanyag és serum, konzerválószer, cukorral kevert festé­kek, droguák és készítmények, fertőtlenítősze­rek, gelatin készítmények, gyógyszappanok, gyógyszerek, gyógyszerkülönlegességek, illat­szerek, injektiok, kozmetikai cikkek, kötsze­rek, malátakészítmények élvezeti és ipari cé­lokra, mosópor, olajok, pilulák, sósborszesz, sütőmaláta, szappan, szódavíz, syrupok, tablet­ták, tapaszok, tojáspótlék, vegyi termékek gyógyszerészeti és hygienikus célokra. ATONIN Budapest 56507. 1932. június 18. Lalák Sán­dor rákospalotai cég, rákospalotai fűszerkeres­kedése részére. Áru: V. csomagolt fűszeráruk.-TEVE " uctfjrqyyyej CKOrntsqoJI fűíserrb SSA(/afo!lc.rj/i sz/e>'jt

Next

/
Oldalképek
Tartalom