Központi Védjegy-Értesítő, 1920 (1-12. szám)

1920-08-01 / 8. szám

VTTT. füzet TT I. árucsoport. 415 III. Árucsoport. Fa-, szalma-, csont-, grimmi- és bőráruk, papír. 1920. évi augusztus havi hazai és 1919. évi október havi osztrák lajstromzás, valamint pótlások. Budapest 36835—36837. és 36839. sz. 1920. évi március hó 6-án. Gerhard Hohn gosilar-i cég. Védjegyet és árujegy­zéket lásd I. árucsoport alatt. Budapest 38248. sz. 1920. évi augusztus hó 12-én. (Meg­újítása az 1907- évi junius hó 18-iki 16178. sz.-niak.) Id. Boczonádi Szabó Imire ujpest-i cég, méhészeti eszközöket eladó ujpesl-i vállalata részére. Áru: III. kaptáruk, kasok, gyámotok és mindennemű méhészeti eszközök. Budapest 38173. sz. 1920. évi augusztus hó 5-én' Fischer József budapest-i cég. Védjegyet és árujegyzéket lásd I. árucsoport alatt. Budapest 38235. sz, 1920. évi augusztus hó 7-én. Ko­vács Sándor és Kaufmann Jenő budapest-i cég, budapest-i filtmikereskedése részére. Áru: III., VI. mozgófényképfilm­­á ruk. „ATLANTIC“ Budapest 38255. sz. 1920. évi augusztus hó 14-én. Win­­ternitz Gyula és fia ujpest-i cég, ujpest-i bőrgyára részére. Áru: III. bőráruk. 38240. Vetovit Budapest 38282. sz. 1920. évi augusztus hó 17-én. Robert Bosch Aktiengesellschaft stuttgart-i cég. Védjegyet és árujegyzéket Itasd I. árucsoport alatt. Budapest 38306. sz. 1920. évi augusztus hó 18-án. Meiszner et Buch leipzig-i cég. Védjegyet és árujegyzéket lásd I. árucsoport alatt. Budapest 38239. és 38240. sz. 1920. évi augusztus hó 9-én. George Rauh berlitt-i cég, gyógyszerészeti cikkeket forgalomba hozó berlin-i vállalata részére- Áru: III. óv­szerek. 38239. Budapest 38236. sz. 1920. évi augusztus hó 7-én. Mos- , kovics Benő budapest-i cég. Védjegyet és árujegyzéket lásd I. árucsoport alatt. * I. Budapest 38243. sz. 1920. évi augusztus hó 10-én. Septey Lajos budapest-i cég. Védjegyet és árujegyzéket Lásd I. árucsoport alatt. Budapest 38276. sz. 1920. évi augusztus hó 16-án. Tetralin G. m. b. H. berlin-i cég. Védjegyet és árujegyzéket lásd I- árucsoport alatt. Budapest 38320. sz, 1920. évi augusztus hó 19-én. (Megújítása az 1910. évi szeptember hó 21-iki 21480- sz.-mak.) Jos. Süsskind hamburg-i cég, hamburg-i beviteli és kiviteli üzlete részére. Áru: ITL, IV. lawn-tenn-is labdák.

Next

/
Oldalképek
Tartalom