Margócsy József: Utcák, terek, emléktáblák. Újabb mozaikok a régi Nyíregyháza életéből - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok 11. (Nyíregyháza, 2002)

III. A RÉGI NYÍREGYHÁZIAK VÁROSIASODNAK, POLGÁROSODNAK - KÖZBEN SZÓRAKOZNAK IS

Az itt említett bátyus kirándulás, családi vagy nagyobb szabású „majá­lisozás" hosszú ideig szokás: kedves ünnepe a pihenésre, szórakozásra vágyó városiak kicsinyének, nagyjának. Gyakoriak az ezekről szóló új­ságcikkek, visszaemlékezések. A 140 éve épült Svájci lak, amelynek stílusa, építési módja emlékeztet a hegyvidéki családi házakra, mindig vendégfogadási célokat szolgált, s a város is ide szállásolta el megbecsült, éppenséggel meghívott vendégeit. Ilyen volt - többször is - Krúdy Gyula, a nyíregyházi születésű író, vagy például - színészi sikerei idején - az erre is megfordult Blaha Lujza (1850-1926), aki utoljára 1921-ben járt a Sóstón. Akkor azonban a „nagyszállóban" lakott kíséretével együtt, 71 éves korában. A nemzet csa­logányának az első férje Blaha János karmester: így az asszony a férje ne­vével vált országos hírességgé. Ezt a nevét használta férje halála után is, bár később még kétszer ment férjhez. Harmadik házassága folytán, 1881­ben Splényi báróné lett - és méltóságos asszony. Talán nem vagyok na­gyon rosszmájú, ha azt gondolom: a megye vezetőségének kitüntetően kedves fogadtatása talán inkább ennek az utóbbi „minőségének" szólt 1921-ben. Tudnivaló, hogy a Sóstó északkeleti széle Nyírpazony határa. Az otta­ni helytörténet fáradhatatlan kutatója, Iváncsó Dénes derítette fel, hogy a később híressé vált színésznő szülei 1849. február 24-én, pazonyi lakos­ként az orosi plébános előtt kötöttek házasságot. - Nincs hír arról, hogy a hajdani lokálpatrióták tudták volna ezt, vagy ha tudták szóvá tették volna akkoriban ezt az adatot. Egyébként mintha lassan feledésbe menne, hogy van a Sóstón Blaha domb. Kuknyó János 1972-i sóstói útikalauzában írja: ha a „meleg" strand felé haladunk, ahol jobbkézre áll a Svájci lak, balol­dalt emelkedik egy szép, fenyőfákkal borított homokomb, amelyet már e század elején Blaha dombnak neveztek el. Ennek oldalában állt a régeb­bi „Fenyves" turistaház és camping. A mostani, modem camping az Igri­ce nyaralófalu viszont a Blaha Lujza sétányon található, az ún. hideg­strand melletti útnál. Egy másik dombról is tud a sóstói krónika, amelyet 1925-ben Lóczy Lajosról (1849-1920), a kiváló földrajztudósról neveztek el. (Ma ez kö­rülbelül a Megyei Oktatási Központ és Hotel kft. területén található.) A

Next

/
Oldalképek
Tartalom