Gaál Ibolya: Négy évtized szociálpolitika története életrajzok, pályaképek tükrében Szabolcs-Szatmár megyében 1938–1983 - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok 7. (Nyíregyháza, 1999)

ÉLETRAJZI ADATOK, PÁLYAKÉPVÁZLATOK - SZABOLCS VÁRMEGYE, SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE

jához, Kosztik Erzsébet vármegyei szociális gondozó mellé a nyírbogdányi járás területére osztotta be Kemecse székhellyel. Fm. : Külszolgálatai során ellátta ajárás területén lakó szegény sorsú, támogatásra kijelölt sokgyermekes családok helyszíni környezettanulmányozását, mely az ONCSA­juttatások alapjául szolgált. Javaslatait körültekintő alapossággal és kimunkáltsággal tette meg. A már juttatásban részesült családokat visszatérő időközönként felkereste, anyagi előhaladásukat figyelemmel kísérte, s tanácsokkal látta el. A szükségeshez képest tájékoztatást adott a vármegyei közjóléti előadónak, illetve Közjóléti Szövetkezetnek. A leányok és fiatalasszonyok részére szervezte a főzőtanfolyamokat, hogy gazdaságos megoldásokkal korszerű táplálékkal láthassák el családjaikat. Az Erdélyi Szociális Munkások Egyesületének Kolozsvári Központja 1944. szeptember 14-19-Íg bezárólag tagjai részére tartott továbbképző tanfolyamon és lelkigyakorlaton való részvétel céljából - részére-fenti időtartamra, hozzászámítva az utazással eltöltött időt is, a belügyminiszter rendkívüli szabadságot engedélyezett. Források: SZSZBMÖL: IV. B. 411. 7/1942., 24 596/1943. SZSZBMÖL: IV. B. 411. 1027 16 176/1943. SZSZBMÖL: IV. B. 411. 21 018/1944. IMRE TERÉZIA (Nemeskút, 1909. nov. 22-Győr, 1979. jún. 5.) T.: gimnáziumi érettségi, bentlakásos 1 éves szociális tanfolyam Mh.: 1941. július 15-étől 1974. október 31-én bekövetkezett nyugdíjazásáig mindvégig szociális munkát végzett 33 év 147 nap szolgálati idővel. Járási Fő­szolgabírói Hivatal, Püspökladány járási szociális titkár. 1947. szeptember l-jétől 1950 Január 31-éig Nyírbogdányi Járási Főszolgabírói Hivatal, Kemecse székhellyel járási szociális titkár. Ajárás megszűnése után (1950), Járási Tanács V. B. Igazgatási, illetve Egészségügyi Csoport, Kemecse, járási szociális vezető-előadó. 1956. február l-jével, a kemecsei járás megszűnése után 1971. május 14-éig Járási Tanács V. B. Egészségügyi Csoportja, Vásárosnamény, járási szociálpolitikai főelőadó. 1971 Július l-jétől 1974. október 31-éig Szociális Otthon, Gacsáiy, szociálisotthon-igazgató. A nyírbogdányi járásban, 1948-1949-ben Demecser, Kék, Nyírbogdány, Nyírpa­zony és Nyírtura községekben szervezte, irányította és ellenőrizte a napközi otthonos óvodák működését. A járás területén 8 nyári (idény-) jellegű napközi otthont is szervezett, melyek élelmezéséhez gyűjtést indított. Demecserben a napközi otthonok kijelölt vezetői részére tíz napos tanfolyamot tartott. A felmerülő költségekhez az MNDSZ támogatását nyerte meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom