Galambos Sándor: Alapítványozás Nyíregyházán a dualizmus korában - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok 2. (Nyíregyháza, 1996)

IRODALOM

IRODALOM BENE J.— RESZLERG., 1984. BOZÓKY A., 1901. BOZÓKY A., 1909. CSERVENYÁK L, 1969. CSORBA F., 1889. CSORBA F., 1901. DÁRDAY S., 1897. EREKY I., 1903. FERGE ZS., 1986. GEDULYH., 1896. G. É. HÁRSFALVI P., 1968 HÁRSFALVI P., 1982 KRÜGER A., 1916. BENE János — RESZLER Gábor: A nyíregyházi tűzoltóság 100 éve. 1884­1984. Nyíregyháza, 1984. BOZÓKY Alajos: Az alapítvány jogi fogalma. In: Ügyvédek Lapja, 1901. 47., 49., 51.,52., 54. sz. BOZÓKY Alajos: Önálló és nem önálló alapítvány. In: Ügyvédek Lapja, 1909. 45. sz. CSERVENYÁK László: Nyíregyháza örökváltsága. Nyíregyháza, 1969. CSORBA Ferenc: Alapítványaink és a legfelsőbb felügyeleti jog. Bp., 1889. CSORBA Ferenc: Az alapítvány jogi fogalma. Bp., 1901. DÁRDAY Sándor: Az alapítványok iránti felügyeleti jogkör szabályozása. Bp., 1897. EREKY István: Tanulmányok a magyar általános polgári törvénykönyv tervezete köréből. Bp., 1903. FERGE Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Bp., 1986. GEDULY Henrik: Nyíregyháza az ezre­dik évben. Nyíregyháza, 1896. A Nyíregyházi Ág. Hitv. Evang. Gim­názium Értesítője. Nyíregyháza, 1864­1918. [Évenként, esetenként kissé módosított címmel.] HÁRSFALVI Péter: Az értelem láza­dása. (Emlékezés Bosnyák Bélára) In: Szabolcs-Szatmári Szemle, 1968. 4. sz. HÁRSFALVI Péter: Az önkormányzat Nyíregyházán a XVIII-XIX. században. Bp., 1982. KRÜGER Aladár: Az alapítvány, különös tekintettel katholikus alapítványainkra. Bp., 1916.

Next

/
Oldalképek
Tartalom