Galambos Sándor: Alapítványozás Nyíregyházán a dualizmus korában - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok 2. (Nyíregyháza, 1996)

IRODALOM

LEFFLERS., [1900.] LUKÁCS Ö., 1886. MARGÓCSY J., 1984­1986-1989. MÉREY F., 1931. NAGYE., 1931. NÉMETH P.— MEZŐ A., 1973. Nyíregyháza története, 1987. PALKOViCS B., 1892. PLINIUS, C, ifj. PLOPU Gy., 1915. SÁRFFYA., 1939. SCHULER D., 1935. STEINECKER I., 1916. LEFFLER Samu: Nyíregyháza város története. In: Szabolcs vármegye. Szerk: Borovszky Samu. Bp., [1900.] LUKÁCS Ödön: Nyíregyháza, szabad, kiváltságolt város története. Nyíregy­háza, 1886. MARGÓCSY József: Utcák, terek, em­léktáblák. 1-3., Nyíregyháza, 1984., 1986., 1989. MÉREY Ferenc: Nyíregyháza története. In: Nyíregyháza és Szabolcs vármegye községei. Szerk. Hűnek Emil. Bp., 1931. NAGY Elek: Nyíregyháza fejlődése. In: Nyíregyháza és Szabolcs vármegye köz­ségei. Szerk. Hűnek Emil. Bp., 1931. NÉMETH Péter — MEZŐ András: A régi Nyíregyháza. Nyíregyháza, 1973. Nyíregyháza története. Szerk. Cservenyák László, Mező András. Nyíregyháza, 1987. PALKOVICS Béla: Az alapítványok jogi helyzete. In: Jogtudományi Közlöny, 1892. 23. sz. Ifj. Cornelius PLINIUS: Epistolae, VIII. 18. PLOPU György: Szemelvények a kir. Kúria I. polgári szaktanácsának joggya­korlatából. In: Jogtudományi Közlöny, Bp., 1915. 46. sz. SÁRFFY Andor: Alapítvány és meg­hagyás. In: Emlékkönyv Kolosváry Bálint dr. jogtanári működésének negy­venedik évfordulójára. Bp., 1939. SCHULER Dezső: Az alapítványszerű juttatásokra és az alapítványokra vonat­kozó törvények és jogszabályok. Bp., 1935. STEINECKER István: Az alapítvány jogi létesülése. Bp., 1916.

Next

/
Oldalképek
Tartalom