Bereg vármegye főispánjának iratai 1342–1800. Iratjegyzék - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai V. Segédletek 1. (Nyíregyháza, 1998)

Sor­szám Az írat tárgya Év­szám Lap­szám 1530. Helytartótanácsi intézkedés Budán állami in­tézmény létrehozásáról. 1787 1 1531. Beregszász polgármesterének jelentése a me­gyének a városi pénztár kiadásairól. 1787 16 1532. A megyei pénztár ellenőrzése. 1787-1788 52 1533. Egyéb pénztár ellenőrzési iratok. 1787-1790 90 1534. A nagyvarsányi nemes Barabás Pál panasza Mezei István földmérőre magas fizetség kérése miatt. 1787-1793 7 1535. Helytartótanácsi rendeletek pénzügyi kérdések­ben. 1787 9 1536. A megyei nemesek adókivetése. 1787 7 1537. Beregszász adófizetőinek névjegyzéke. 1787 14 1538. A zsidóktól szedett adókról készült feljegyzés, amelyeket a Magyarországon való letelepedé­sért, német nevek felvételéért fizettek. 1787 64 1539. Csomonya jobbágyainak kérelme adójuk csök­kentésére szegénységük miatt. 1787 3 1540. Helytartótanácsi rendelkezés utak, hidak, tölté­sek építésével kapcsolatban. 1787 105 1541. A megyei ügyész jegyzéke a malmok, hidak és más építmények karbantartására végzett job­bágymunkáról. 1787 5 1542. A Helytartótanács jelentést kér a megye egés­zségügyi helyzetéről. 1787 16 1543. Helytartótanácsi rendelet a Magyarországon le­vő főiskolák hallgatóinak ösztöndíjáról és az ösztöndíjasok névsora. 1787 17 1544. Helytartótanácsi rendeletek iskolaügyben. 1787 89 1545. Oláh István és Bak Mária beregszászi jobbá­gyok házasságának felbontása. 1787-1811 19 1546. A Helvtartótanács intézkedései. 1787 26 1547. Beregszász város polgármesterének és Rákos falu jobbágyainak panasza gróf Schönbornra az úrbéri törvények megsértése miatt. 1788 3 1548. Ügyiratok, összeírások a-megye éhező lakosai­nak segélyezésével kapcsolatban. 1788 268 1549. A megyei nemesek vagyoni helyzetéről készült felmérés. 1788 48

Next

/
Oldalképek
Tartalom