Bereg vármegye főispánjának iratai 1342–1800. Iratjegyzék - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai V. Segédletek 1. (Nyíregyháza, 1998)

Sor­szám Az irat tárgya Év­szám Lap­szám 855. Tudósítás Ugornya összedőlt templomának ügvéről. 1758 1 856. Bereg vármegye jegyzőkönyvei. 1759 252 857. Helytartótanácsi körlevél ingyenes nemeslevelek kiadásáról azok számára, akik 30 évet szolgál­tak az osztrák hadseregben. 1759 2 858. Heszei István bérei lakos és mások nemesi származása. 1759-1781 21 859. Horváth Gábor, László és Székely József gulácsi lakosok nemessége. 1759 3 860. Andrási Konstantin máriapócsi és Angyalosi Pál nyíregyházi lakos nemesi származása. 1759-1822 129 861. Az Udvari Kancellária által hadi célokra neme­sek körében végzett gyűjtésről. 1759 8 862. Helytartótanácsi közlemény Ausztria gy őzeimé­ről Poroszország felett és a békekötésről. 1759-1761 8 863. A bírósági tárgyalások és ülések ünnepnapokon való betiltásáról, bizonyos eljárások, bírságok, honoráriumok szabályozásáról. 1759-1778 12 864. Bálosi Borbála kérése Szegi István, György és László fiai részére Szajkófalván, Uoncán és Brodon levő birtokaikkal kapcsolatban. 1759 3 865. Székely János beregszászi nemes végrendelete. 1759 2 866. A debreceni katonai pénztár jelentése a megyei pénzügyekről. 1759 6 867. Fazekas István beregszászi kocsmáros tevé­kenységéről készült összesítő jelentés. 1759 10 868. A megyei pénztár feljegyzései a felvidéki, tisza­háti és kaszonyi járás rendkívüli adójáról. 1759-1760 8 869. Helytartótanácsi rendelkezés a só szállítók adóztatásának beszüntetéséről, az utak javításá­ról. 1759-1785 2 870. A munkácsi görög katolikus püspökség szék­helyének építéséről. 1759 2 871. A megyei különleges bizottság áltat készített jegyzőkönyv a lengyel jobbágyok beözönlésérőí a Munkács-szentmiklósi uradalom területére. 1760 2 872. Bereg megye közgyűlési jegyzőkönyvei. 1760 118 873, Bereg megye törvényszéki jegyzőkönyvei. 1760 321

Next

/
Oldalképek
Tartalom