Bereg vármegye főispánjának iratai 1342–1800. Iratjegyzék - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai V. Segédletek 1. (Nyíregyháza, 1998)

Sor­szám Az irat tárgya Év­szám Lap­szám 375. Beregszászi jobbágyok kérése II. Rákóczi Fe­renchez a protestáns papok fizetése és adócsök­kentés tárgyában. 1709 4 376. II. Rákóczi Ferenc titkárának. Veres Ferencnek közlése, hogy engedélyezik a szeszes italok áru­sítását és a szemes termények átszállítását Be­regszászon. 1709 2 377. Kisbégányiak tanúkihallgatása Bornemisza László nemes tulajdonjoga ügyében. 1710 8 378. Fancsikai nemes Gulácsi András nyugtája rész­birtok zálogba adásáról Gulácsi Jánosnak. 1710 1 379. Képesi Ferenc beregszászi nemes végrendelete 1710 2 380. Károlyi Sándornak, 11. Rákóczi Ferenc megbí­zottjának levele. 1711 2 381. Béketárgyalás II. Rákóczi Ferenc és Pálffy Já­nos királyi megbízott között Debrecenben. 1711 2 382. Eleonóra Magdolna Terézia királyné és Károly trónörökös rendelkezése amnesztia biztosításá­ról II. Rákóczi Ferenc számára. 1711-1712 12 383. Viznice, Klocskófalva, Lauka és más Munkács­hoz közeli falvak lakosai a katonák által okozott károkról. 1711 89 384. Követjelentés az országgyűlésről és a törvényja­vaslatok vitájáról Pozsonyban. 1711 25 385. A beregszászi szőlők helyzetéről. 1711 3 386. Nagy István és más gyürei lakosok nemessége. 1711-1819 84 387. III. Károly bátyja, József haláláról, országgyű­lés összehívásáról, koronázásról. 1711-1712 5 388. Szíjgyártó Márton tartozása Vas Gábornak. 1711 2 389. A sértést elkövetett beregszászi Keresztúri Márton ügye. 1711 2 390. Hl. Károly király rendelkezése az országgyűlés elnapolásáról himlőoltás miatt. 1711 3 391. Vármegyei követutasítás az országgyűlési tör­vényjavaslatok ügyében. 1712 4 392. Bereg vármegye követeinek jelentése az ország­gyűlésről. 1712-1765 13 393. Godolenszki Pál és János nemességének elisme­rése. 1712 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom