Bereg vármegye főispánjának iratai 1342–1800. Iratjegyzék - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai V. Segédletek 1. (Nyíregyháza, 1998)

Sor­szám Az irat tárgya Év­szám Lap­szám 175. Gulácsi Zsigmond és Bégányi Ferenc tulajdon­vitája. 1665-1812 36 176. Hartányi Mária részbirtokának zálogba adása Földesi Istvánnak. 1666 2 177. I. Lipót király rendelkezése a görög kereskedők tevékenységének engedélyezéséről. 1667 4 178. I. Lipót király a Wesselényi Ferenc halála miatt megüresedett nádori tisztségről. 1667 2 179. A vári Fazekas Tóth György és Volosinovszki Mihály nemességéről. 1667 6 180. Kisbégányi Bégányi Gergely hagyatéki ügye. 1667 4 181. I. Lipót király parancsa a szatmári vár töröknek való átadása megtiltásáról. 1668 2 182. I. Lipót király parancsa a török fogságba került és elesett parasztok összeírásáról. 1668 2 183. Báthori Zsófia megkapta Bereg vármegye leve­lét Munkácson. 1668 2 184. Királyi parancsra Eperjesen gyűlést kell tartani, mivel Apafi Mihály panaszt tett a váradi püspök Bársony György és Csáky István ellen. 1668 2 185. Vanó András nemességének ügye. 1668-1785 9 186. Szendi István és Kis Zsigmond ardói lakosok tulajdonnal kapcsolatos ügye. 1668 4 187. A végardói Nagybégányi Szatlesi Mihály és fe­lesége vagyonának öröklése. 1668 4 188. I. Lipót király rendelkezése az Eperjesre kül­dendő nemesekről. 1669 2 189. I. Lipót király rendelkezése II. Rákóczi György özvegyének vallási ügy érői. 1669 4 190. Eperjes kérése az adófizetés meggyorsítására. 1669 2 191. A Keresztúron lakó Jakab Miklós és mások ne­mességéről. 1669 4 192. Rácz János kölesei lakos nemessége. 1669-1755 9 193. A csarodai nemes Vajai Ábrahám, valamint a csekei Kovács István és János földcseréje. 1669 3 194. A bilkei Ilosvai Anna és Bilkey György közötti viszály megszüntetése. 1669 4 195. Vas Márton és Vajas Gáspár gulácsi nemesek hagyatékának felosztása. 1669 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom