Egy Felső-Magyarországi köznemesi uradalom a XVII. század közepén. Ibrányi Ferenc urbáriuma 1656 - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 39. (Nyíregyháza, 2010)

Mutatók

130 Mutatók Maly Kamenec, Szk —>Kiskövesd Márokpapi (Márok Papi, Bereg vm.; SzSzB m.) 82 Mátraderecske (Heves vm./m.) 76 (134. jegyz.) Megyaszó (Zemplén vm.; BAZ m.) 99 Mérgesd (eredetileg önálló falu, Szatmár vm., majd ->PETNEHÄzÄhoz tartozó p., Szabolcs vm.; ma is Petneháza határrésze) 41, 66 Mezőbénye (Mező Bénié) —»Lecyesbénye Mezőkaszony (Koszon, Bereg vm. ; Koszony/ KocoHb, U) 84 Monok (Monak, Zemplén vm.; BAZ m.) 95,101 Mukacseve/MyKaneBe, U —►Munkács Munkács (Munkáts, Bereg vm.; Mukacseve/ MyKawCBC, U) 13, 24, 97 Nádudvar (Szabolcs vm.; HB m.) 13,18, 20-21, 26, 41, 56, 72 Nagycigánd (Nagi Czigand, Zemplén vm.; 1922-től —>Cigánd része) 13,19, 23, 26-27, 42, 85, 90-91 Nagy Falu —»Tiszanagyfalu Nagygéres (Nagy Géres, Zemplén vm.; Velk^ HoreS, Szk) 87 Nagyhalász (Halász, Szabolcs vm.; SzSzB m.) 13, 18, 21,23,27,41,60 Nagykálló (Kálló, Szabolcs vm.; SzSzB m.) 57, 75-76 Nagykövesd (Zemplén vm.; Vel’ky Kamenec, Szk) 90 Nagyszombat (Nagy Szombati, Pozsony vm.; Trnava, Szk) 81 Nagyszőlős (Szolős, Ugocsa vm.; Vinohragyiv/ BuHorpajÚB, U) 15, 84 Nagyvárad (Várad, Bihar vm.; Oradea, R) 57 Nagyvarsány (Varsány, Nagy Varsán, Szabolcs vm.; SzSzB m.) 14, 18, 22, 27-28, 41, 73 Nagy Vaya —>Vaja Nánás —»Hajdúnánás Napkor (Szabolcs vm.; SzSzB m.) 61 Naszraj —»Gömömánás Nevetlenfalu (Gyákfalva alias Neveden Falu, Ugocsa vm.; Nevetlenfalu/HcBCTjrcH(j)ajiy, U) 15, 19, 21-22,41, 84 Nosztraj —>Gömömánás Nylracsád (Aczad, Szabolcs vm.; HB m.) 57 Nyírbátor (Bátor, Szabolcs vm.; SzSzB m.) 80 Nyírbogdány (Bogdány, Szabolcs vm.; SzSzB m.) 61 Nyírderzs (Ders, Szatmár vm.; SzSzB m.) 10,13-14, 16, 18, 20-21, 25, 41, 76, 79-80 Nyíregyháza (Nyiregiháza, Szabolcs vm.; SzSzB m.) 45-46, 54, 58 Nyírgyulaj (Gyulay, Szabolcs vm.; SzSzB m.) 76, 79 Nyíriklód (Puszta Iklod, Szabolcs vagy Szatmár vm., 1917-től —»Kántorjánosi része) 15, 18, 66, 67, 76 Nyírjákö (lakó, mn.: jákai, Szabolcs vm.; SzSzB m.) 10, 13-14, 17-18, 21, 23, 26-27, 41, 63, 66, 67-68 Nyírkárász (Karász, Szabolcs vm.; SzSzB m.) 63-64 Nyírmada (Mada, a korban Kis- és Nagymada még különálló szomszédos települések, Szabolcs és Szatmár vm.; SzSzB m.) 70 Nyírmártonfalva (Szabolcs vm.; SzSzB m.) 57 (68. jegyz.) Nyírpazony (Pazom, Pazon, Szabolcs vm.; SzSzB m.) 9, 14, 18, 20,23, 25, 41, 57-59 Nyírség (Nyirségh, az Alföld északkeleti részén, főként Szabolcs és Szatmár vármegyében elterülő tájegység) 59 Nyírtelek (Király telek. Király teleke, a középkorban önálló falu, majd Eszlárhoz, később Nyíregy­házához tartozó p., Szabolcs vm.; 1952-ben Sőrekút néven önállósult, mai nevét lakossági nyomásra kapta, SzSzB m.) 52, 54 Nyírtura (Túra, Szabolcs vm.; SzSzB m.) 59 Nyírvasvári (Szatmár vm.; SzSzB m.) 78 (141. jegyz.) Ond (Zemplén vm.; ma —»Szerencs része) Orgován (—»SajógömörIiöz tartozó p.) 113 PáskahAza (Gömör vm.; PaSková, Szk) 14, 20-22, 25-27, 29, 42,113-115 PaSková, Szk -»Páskaháza Paszab (Szabolcs vm.; SzSzB m.) 13-14, 18, 21, 23-24, 28,41, 59 Pazony (Pazom, Pazon) —»Nyírpazony Pelsőc (Pelsőtsz, Gömör vm.; PleSivec, Szk) 114 Petneháza (Pettneháza, Szabolcs vm.; SzSzB m.) 10-11, 13-15, 18, 20-24, 26-28, 41, 63-67, 68, 72-75, 89 Pidvinohragyiv/niaBHHorpafliB, U —»Szőlősvégardó PleSivec, Szk —> Pelsőc Polgár (Pólgár, Szabolcs vm., Hajdú kér.; HB m.) 21, 28, 59 Puszta Laskod (Laskod, a középkorban önálló település, Szabolcs, majd részben Szatmár vm.; utóbb —»KÁNTORiÁNosihoz tartozó p.) 13,16,18, 41, 78-79 Pusztaradväny (Puszta Radvány, Radvány, —»Szőled- hez tartozó p., Abaúj vm.; ma önálló község, BAZ m.) 11-12, 19, 29, 42, 108 Püspökladány (Szabolcs vm.; HB m.) 56 (63. jegyz.) Radvány —»Pusztaradväny Ramocsaháza (Ramocza haza, Szabolcs vm.; SzSzB m.) 13,18,41, 62 Rázom (Razon, a középkorban önálló település, majd p. —»Tiszalök határában, Szabolcs vm.) 53-54 Rohod (Szatmár vm.; SzSzB m.) 65-66 Ruszka —»Göncruszka Sajó f. (a Tisza jobb parti mellékfolyója) 112 Sajógömör (Gömör, Gömör vm.; Gemer, Szk) 10,14, 20-23, 25-29,42, 109-113, 114 Sályi (Sáályi) —»Szamossályi

Next

/
Oldalképek
Tartalom