C. Tóth Norbert: A leleszi konvent statutoriae sorozatának 1387–1410 közötti oklevelei - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 36. (Nyíregyháza, 2006)

Az oklevelek kivonatai

nyolcadára; datum 8. die diei evoc. (máj. 26.) - A feljegyzés és a fogalmazvány között: Fassio non est facta. 173 Jul. 22. (in Marie Magdalene) A leleszi konvent privilégiuma szerint ho­mo comitis, necnon très iudices nobilium comitatus de Beregh litterali­um in eisdem conscripti Szaniszló fráter konventi küldött jelenlétében Posahaza más néven Harazto birtokra kimenve premisso iure quartali ex mandato domini nostri Sigismundi regis eisdem comiti et iudicibus nobi­lium .... prefate domine Agathe in locis sessionalibus pro loco sessionali quarta parte portionis prefati Demetrii filii Posa inter seu penes curiam Johannis filii Pauli et rivulum similiter Haraztho nuncupatum mensuras­sent, quia vero in locis pomerii et arborum fructiferarum portionem pre­fate domine bonomodo mensurare nequivissent, ideo quandam particu­lam in quatraginta unum iugeris terre usualis penes sessionem Stephani filii Dench a parte castri Munkach ac terris arabilibus et aliis utilitatibus commisissent. Tartalmilag átírva Garai Miklós nádor 1410. febr. 14-1 oklevelében: 187. Leleszi konvent orsz. lt.. Statutorie P-283. (DF 212185.) - Eredetije: ZsO II. 6250. (DL 9372 -NRA 742-12.) 174 Szept. 22. (in descensu nostro campestri sub Castro Kowach, 2. die Ma­thei) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Makarya-i Balk fia: Ber­che, István fia: Péter, György fiai: Illés és Sandrinus, János fia: Koztha meg Parvus Iwan nevében, hogy ők a Bereg megyei Makarya birtokba, amely őket jogosan megilleti, be akarnak menni; ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében a királyi emberek egyike a szomszédok és a határosok jelenlétében vezesse be őket abba, majd iktassa részükre az őket illető jogon; az esetleges ellent­mondókat idézzék ad terminum competentem a királyi jelenlét elé; a kon­vent ugyanoda tegyen jelentést is. Kijelölt királyi emberek: Elyas de Bü­ke, Johannes f. Makzym de Kysfalus, Petrus Parvus de dicta Büke, Jo­hannes de Davidhaza, Lucas de Posahaza, Martinus de eadem. Átírta a leleszi konvent 1408. nov. 16-i privilégiumában: 177. Leleszi konvent orsz. lt., Statutorie K-l 65. (DF 211701.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom