Kujbusné Mecsei Éva: Nyíregyháza önkormányzata 1753–1848 - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 28. (Nyíregyháza, 2003)

Nyíregyháza tisztségviselőinek hatásköri utasításai (forrásközlés)

5. Az ügyész feladatáról 1845. március 31. A város ügyésze feladata az is, hogy megnézze a pénztárnoki lajstromot, mielőtt az adósság miatt küldendő idéző leveleket az írnokokkal megíratja, illetve az adósság miat­ti elárverezést kimondó ítélet után az ezt végrehajtó tanácsnokokat azonnal tájékoztas­sa, mert van, hogy mire azok odaérnek, az adós adósságát kiegyenlítette, illetve nem tudják, mennyi az adósság. SZSZBML, V.A. 102/a. 16/96. 8. fol. 1845. ORVOS, BÁBA 1. Az orvosi ellátásról 1836. február 15. Megjelent: Galambos - Kujbusné, 2001. 210. 2. Az orvosok választásáról és fizetéséről 1845. május 26. A főorvosi hivatal körülményei tárgyában adandó véleményre kirendelt vegyes választ­mány jelentését beadván. Nehogy a lakosok részérőli kötelezőleges díjfizetés akadályul szolgáljon azon bizodalomra nézve, mellyel betegnek az orvoshoz szükségesképpen csatlakozni kelletik, a lakosok az orvos részére, a verekedést kivéve, sem­mi díjfizetésre nem köteleztetvén, az kinek-kinek discretiojára bízattatik, a főorvos fizetése készpénzben 240 pengő forintokban, négy öl tűzifából, hat köböl búzából, 12 köböl gabonából álló deputatumban oly kijelentés mellett határoztatván meg, hogy a két orvos egyszerre a várost sohase, s egyik honmaradása mellett a másik is legfeljebb 24 órára hagyhatja el, hosszabb eltávozás eseteiben harmadnapig tartó időre, a főbíró még ennél is hosszabb időre pedig egyedül a két tanács foghatván az engedelmet megadni, minthogy pedig ugyanez alkalommal egyszersmind a hivatalra elválasztás idejének és meddig terjedése iránt úgy a választó testület, mint elválasztandó főorvos tekintetéből is még a választás előtt szükséges

Next

/
Oldalképek
Tartalom