Kujbusné Mecsei Éva: Nyíregyháza mezőváros tanácsa által határoztatott… 1793–1837 - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 23. (Nyíregyháza, 2001)

Nyíregyháza mezőváros határozatai (1793-1837)

Löv Mihály mézeskalácsos városi lakosnak való bevételéről 1814. december 23. V. A. 102/a. 2/82. No. 52. Mézeskalácsos Löv Mihály rozsnyói lakos ezelőtt már bejelentvén magát, azon esedezvén, hogy lakosnak bevétessen. Az esedező Löv Mihály kérése, hogy lakosnak bevétessék a városunkba, eleintén attól is felfüggesztetvén, hogy valamint becsületes magaviseletiről, úgy arról is [számot adjon], hogy maga mesterségét tökéletesen kitanulta, amennyiben azt most bebizonyította, és városunkban még ilyen mesterember nem volna, városunk lako­sának bevétetik. 27. A városi fiskális megválasztásáról /575. január 11. V. A. 101/k. 78/78. No. 2524. Ezen városnak elöljáróit és számos gazdákat előhívattatván, ezen gyülekezetben felvétetett az, mely 2514. szám alatt nemes Draskotzy János úrnak mint a város fiscalisának 43 leendő felvétele eránt eszközöltettetett, miképpen tudniillik azon conditiót, mely szerint tisztelt úr a fiscalisságot vállalta, nem kívánhatván tekintetes Bozóky István úrtól, úgy mint akinek több principálisai lé­vén, csak néha-néha tartani szokott sessiókban sem jelenhetett, annálfogva, hogy eddig való, a városunkhoz való hívséget s fiscalisságát tisztelt Bozoky István úrnak város nevében a bírák megköszönjék, afféle fiscalisságot nemes s nemzetes Draskotzy János úrra transferálván. 28. A gazdasággal nem bírók szolgálatba állításáról 1815. január 11. V. A. 101/k. 78/78. No. 2524. Valamint tavalyi esztendőben a tekintetes nemes vármegye rendeléséhez képest, úgy most is af­féle emberek, akiknek gazdaságok nincsen és csak henyéléssel időt töltik, hogy szolgálatra szo­ríttassanak, úgy fejércselédek, valamint férfiak is, végeztetett. 29. A széles karimájú kalapokról 1815. január 11. V. A. 101/k. 78/78. No. 2524. Tapasztaltatván az, hogy a szokásba bejött azon széles karimájú kalapok, melyeket cselédek és az ifjúság visel, nem annyi haszonra vannak, mintsem sok alkalmatlanságára úgy, hogy szeles időben azokkal nem bírnak, azok miatt akadályoztatnak a foglalatosságokban. Az örökváltságot követően a földesúri jussokkal bíró parasztcommunitas fontosnak tartotta, hogy jogi ügyeit városi tisztviselőként fizetett fiskális intézze.

Next

/
Oldalképek
Tartalom