Henzsel Ágota: Szatmár vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1629–1634 - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 10. (Nyíregyháza, 1996)

patakon által ne bocsássa a marhát, mert az feketefalusi föld, a marhát mindjárt behajtják. A határjárás során a tanúk húszan lévén, tizenegye egy nyomon menvén el, amelyek a Farkas kútja és Farkas patakára mutattak. ítélet: A tanú­vallomások után, mivel nyilvánvaló, hogy a Farkas pataka és a Farkas kútja a határ, ezután is az lesz. A Vetés faluban lakó Kökényesdi Péter és Nagybánya város főbírója, Gömöri János polgár társaival együtt 200 forint büntetés terhe alatt elfogadták a határt úgy, ahogy eddig volt. 383. (2.112.) Kihirdetik a következő törvényszéket, amit szeptember 4-én és 5-én Szatmáron tartanak. 384. (2.112.) Őfelsége vármegyei adószedőjéül ismét vitézlő Pásztói Máté jegyzőt választották meg. A Szamoson túl rátóti Gyulafy Miklós alispán, a Szamoson innen Uray Ferenc alispán két-két szolgabíróval maguk mellett ...[] 385. (2.112.) Vitézlő idős bagosi Bagossy János tiltakozik, mivel Kocsialja, Nagynyáras és Kisnyáras nevű földjeit paraszt emberek megosztották és kaszálták. Nemes szabadságán esett sérelem, nem hajlandó egyezkedni, osztás szerint részt kér a szénából. Szatmar vármegye gyűlése 27 1630. szeptember 4-én 2S Szatmar mezővárosban 386. (2.112.) Nagyságos Perényi György, Abaújvár vármegye főispánja és felesége, Bornemissza Katalin Józsefháza faluban vitézlő Ramocsa Pál szolgabíró előtt ügyvédet állítottak szeptember 1-én. 387. (2.112.) Vitézlő Egry Bernát és Mihály Egri faluban, a szolgabíró előtt ügyvédet állítottak augusztus 29-én. Erre a napra törvényszéket hirdettek, a jegyzőkönyvben pedig gyűlésnek írták. 28 Feria quarta proxima post festum Aegidii Abbatis

Next

/
Oldalképek
Tartalom