Szabolcs-Szatmár-Beregi levéltári évkönyv 12. (Nyíregyháza, 1997)

László Géza: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai, 1976–1997

41-108. p.: Kujbusné Mecsei Éva: Hagyatéki iratok. (Szabolcsi nemesek és nyíregyházi mezővárosi polgárok végrendeletei, hagyatéki leltárai és árvagyámi számadásai a XIX. század első feléből.) 109-122. p.: Pók Judit: Tűzrendészeti szabályok Szabolcs megyében (XVIII.sz. második felétől - 1830-as évekig). 123-139. p.: Galambos Sándor: Nyíregyházi szociális alapítványok a kiegyezés korában. 141-168. p.: Gottfried Barna: Nyíregyházi virilisek 1874 és 1912 között. 169-192. p.: Fazekas Rózsa: Magyarország államháztartása és adórendszere a XIX. sz. el­ső felében. 193-235. p.: Fábián Lajos: A közigazgatás alakulása Szabolcs vármegyében és Szatmár-, Bereg-, Ugocsa- és Ung csonka vármegyékben az 1919-1923. években. 237-249. p.: Gyarmathy Zsigmond: A parasztság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1919-1944 között. 251-257. p.: Margitáné Vizi Éva: A nemzeti bizottságok megalakulása és pártharcok a Kisvárdai járásban (1945-1946). 259-273. p.: Lekli Béla: A Napkori Nemzeti Bizottság. 275-340. p.: Hegedűs István: Esze Tamás ezredében, a Felső-Tisza-vidéki vármegyék (Bereg, Szabolcs, Ugocsa és Ung) hadfogó nemeseinek 1706. évben készült lajstroma. 341-353. p.: Nagy Ferenc: Újabb adatok a "magyar nábob" történetéhez. 355-366. p.: Sipos Ferenc: Nyúzó Mihály halála. 367-372. p.: Margitáné Vizi Éva: Földosztás a Nyírbogdányi járásban 1945. 373-383. p.: Dessewffy György: Egy hitbizomány hanyatlása. 385-402. p.: Margócsy József: A nyíregyházi Hoffmann-család. 403-433. p.: Filep János: Egy volt "hadifogoly" emlékezése (1944-1948). 435-461. p.: Gyarmathy Zsigmond: Az értelmiség részvétele az 1956-os forradalomban Szabolcs-Szatmár-Beregben. 463-471. p.: Margócsy József: Születésnapi tisztelgés Balogh István előtt. 473-476. p.: Gyarmathy Zsigmond: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár a történe­lemtudományért (1964-1975). 477-479. p.: Fábián Lajos: Balogh István, a főispán. Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv, 10. Szerk.: Nagy Ferenc. Nyíregy^ háza, 1994. 188 p. /Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai, I. Évkönyvek, 10./ 7-21. p.: Kiss András: A Kolozsvári Állami Levéltár Szatmár vármegyére vonatkozó iratai. 23-33. p.: Foltin Dezső: A Kárpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi Részlegének iratai. 35-40. p.: Balogh Béla: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei család- és irodalomtörténeti ok­mányok a Nagybányai Állami Levéltárban. 41-45. p.: Bukovszky László: A szlovákiai levéltári rendszerről. 47-51. p.: Németh Péter: A Leleszi Konvent Országos Levéltáráról. 53-56. p.: Hőgye István: Szabolcsra vonatkozó iratok Zemplén megye levéltárában. 57-65. p.: Radics Kálmán: Az egykori Szabolcs megyére vonatkozó iratok a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Levéltárában. 67-68. p.: Nemes Lajos: A Heves Megyei Levéltárban található Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei források. 69-74. p.: Henzsel Ágota: Szabolcs megye és I. Rákóczi György 1644-45-ös háborúja. 75-79. p.: Pók Judit: Szabolcs és Szatmár vármegye a XVIII. század végén. (Történeti földrajzi vázlat.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom