Helytörténeti tanulmányok - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltári évkönyv 7. (Nyíregyháza, 1989)

Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711)

készek hazájokba csak passussal is visszamenni", jellemez­ve ezáltal az erdélyi menekültek közhangulatát is. /Bónku­ti 79-80. 1./ 16. Szaniszló letelepítési helyei és idejei: - Sólyi /Szamossályi/, 1707. nov. 2. - dec . 16. - Mándok, 1707. dec. 18. - 1708. jul. 9. 26 - Bezdéd /Tiszabezdéd/ 1708. jul - Mada /Nyirmada/, 1709. jan. 24 - Patroho /Pátroha/, 1709. szept - Matócs /Tunyogmatolcs/, 1710. jun. 18. - 1711. jan - Sonkád, 1711. jan. 26. - ápr. 16. 9. - 1709. jan. 23 - 1909. szept. 13. 13. - 1710. jun. 4 17. Bánkuti Imre: Hadellátás és hadtápszervezet Rákóczi hadse­regében = Rákóczi tanulmányok 1/0. 1. 18. U.o. 171., 173., 177., 178. 1. 19. Előforduló sulymértékek és űrmértékek: font = 560 gramm libr. = libra = azonos a fonttal véka; kassai = 35,2 1; pozsonyi = 62,53 1. metr. = metreta = mérő /köböl/ pozsonyi mérő = 62,5 litet. /Rákóczi tükör 493 - 494. 1. illetve Kislexikon, Budapest, 1968. 582. 1./ 20. Rákóczi V. E. 328. 1. 21. Pápai nehézségeiről igy számol be: "őexcelentiája assignál ta nékem quartélyul Szatmárnémeti városát, Enyedi uramnak professzortársának - pedig Szatmárt, de mindenik puszta lé vén, igen keveset segítettek, néha egy-egy kevés hust és búzát: is adtak, marháinknak is szalmát igen szűkön, ... amit mikor adtak is, sok átokkal adták." /Pápai Páriz 68. levél. 526. 1./ 22. Pápai Páriz 486. 1. 23. Kézirat II. köt. 95/A. fol. 24. U.o, 101. A. fol. Berbécsnek nevezik Erdélyben a himivaru .juhot - a kost - /Magyar Néprajzi Lexikon Budapest, 1979. 2. kötet 691. 1./ 25. Szaniszló 1709. május 7-én a következőket jegyezte napló­jába: "Vöttem számba megmaratt kevés juhaimat. Találtatott Isten jóvoltából mégis, holott az telén azt hittem hogy egyis nem marad bennek. Fejér fejős juh 56, Meddő 13. Fekete fejős juh 19. meddő 5. nőstény fejér 9. berbécs 1. fekete 1 Fejér berbécs 1. Summa nro 104. Ezen kivül még bárány "summa nro 52". "Ittem fejős kecske nro. 6". /Kézirat II. köt. 108. B. fol./ Az évente két alkalommal tett juh-számbavételeiknek össze­sítője a kézirat adatai alapján: 1708. május 25 230 db

Next

/
Oldalképek
Tartalom