Helytörténeti tanulmányok - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltári évkönyv 7. (Nyíregyháza, 1989)

Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711)

Rákóczi V. E a = Rákóczi Ferenc: V Emlékiratok. Bp. 1979, Szépirod. K. /Magyar remekírók/ II. Rákóczi Ferenc válogatott levelei. Szerk.: Köpeczi Béla. Bp. 1958, Bibliotheca. Rákóczi tanulmányok. = Rákóczi tanulmányok. Bp. 1980, Akad. K. Rákóczi tükör = Rákóczi tükör. Naplók, jelentések, emlékiratok a szabadságharcról. Szerk.: Köpeczi Béla, R. Várkonyi Ág­nes. 1-2. köt. Bp. 1973, Szépirod. K. Sz, n. = Szaniszló Zsigmond naplói. /1682-1711./ Eredetiekből közli Torma Károly. Bp. 1891, Athenaeum. Szádeczky: A székely nemzet = Szádeczky Kardoss Lajos: A szé­kely nemzet története ós alkotmónya. Bp. 1927, Franklin. Szódeczky Lajos: II. Rákóczi Ferenc Erdélyben. Kolozsvár 1907. Szinnyei József: Magyar irók élete és munkái. 13. köt. Bp. 1909 Takács János: Közteherviselés II. Rákóczi Ferenc korában. Zala­egerszeg 1941, Pannánia ny. Vitás kérdések =» A Rákóczi-szabadsógharc vitós kérdései. Tudo­mányos emlékülés. 1976. január 29-30. Vaja - Nyiregyháza 1976 . Vizaknai Briccius György naplója. • Rákóczi tükör, 357-371. 1. Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló 1703-1708. 1. köt. 1703-1705. Közzéteszi: Magyari Andres. Bukarest 1983, Kriterion.

Next

/
Oldalképek
Tartalom