Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltári évkönyv 3–4. (Nyíregyháza, 1982)

Adattár - Szilágyi Imre: Statisztikai források Nyíregyháza történetének kutatásához 1945 után

149 — Területi Statisztikai Évkönyv, 1981. — Központi Statisztikai Hivatal Területi Statisztikai Főosztálya, Budapest 1981. év (402 p., eb­ből ábra 15 p.) Felépítése megegyezik az 1977. éviével. Az elemzés „A területfej­lesztés eredményei az V. ötéves terv időszakában" című témáról szól. Ebben Nyíregyháza a 32, az 52. p-n szerepel. A IV. Településhálózat cí­mű fejezet 243, továbbá a 286—350 p. és a 356—360 p. páros számú ol­dalain szerepel. Valamennyi Területi Statisztikai Évkönyv településhálózati fejezete lehetővé teszi a magyarországi városok szerepkör- és lélekszámnagyság szerinti összehasonlítását. A városok szerepkörét az 1971. évi Országos Településhálózati Koncepció (OTK) határozta meg. Eszerint Nyíregyhá­za felsőfokú központ. (A részletes ismertetést az 1973. évi évkönyv (286, 287 p.) tartalmazza. 15 Budapest és a jelentős vidéki városok napi munkaerővonzási körzete (második átdolgozott kiadás). Központi Statisztikai Hivatal Terü­leti Statisztikai Főosztálya — Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium Területrendezési és -fejlesztési Főosztálya. Budapest, 1981. év (47 p., eb­ből 28 p. térkép). A kiadvány „a hatékony és tervszerű munkaerő-gazdálkodás, a he­lyenként már érzékelhető, vagy várhatóan kialakuló agglomerációs fo­lyamatok vizsgálata és folyamatos figyelemmel kísérése céljából" ké­szült. Nyíregyháza a 11. és a 31. oldalon szerepel. Nyíregyháza napi munkaerővonzási körzetébe a következő települések * tartoznak: Kisvárdai járás Ajak Gégén y Pátroha Nyírbátori járás: Kállósemjén Öfehértó Apagy Besenyőd Beszterec Buj Demecser Érpatak Gávavencsellő Ibrány Nyíregyházi járás: Kálmánháza Nagykálló Kemecse Napkor Kék Nyírbogdány Kótaj Nyíribrony Levelek Nyírpazony Magy Nyírtelek Nagycserkesz Nyírtét Nagyhalász Nyírtura Paszab Sényő Tiszabercel Tiszaeszlár Tiszarád Űjfehértó Vasmegyer

Next

/
Oldalképek
Tartalom