Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez V/2. 1953-1962 - A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárának Kiadványai 7. (Budapest, 2003)

Forrásközlés

szabálysértést követett el - szóbeli figyelmeztetésben részesítettem. Az enyhébb büntetés megallapitasanal figyelembe vettem, hogy nevezett magatartása ellen soha semmi kifogás nem merült fel. Salyi Gyula egy. tanár, a Főiskola igazgatója. 396. Budapest, 1959. február 2. Mócsy János nyugdíjaztatását kéri 17/1959 Sz.o. Tamássy István kandidátus, főigazgató elvtársnak. Tisztelettel kérem Főigazgató Elvtársat, hogy tegye lehetővé, minél előbb nyuealomba vonulhassak. Elhatározásom oka az, hogy régi eredetű szívizom- és koronabántalmam az utóbbi időben annyira súlyosbodott, hogy tanszéki munkámat nem tudom többé ellátni. hhez járul az is, hogy a felszabadulás óta közel 5 esztendőn át voltam az állatorvosi kar dekanja s prodékánja, illetve a főiskola igazgatója, s ezek az esztendők nem maradtak kovetkezmenyek nélkül a koronaerek beidegzésére. Hosszú esztendők alatt mellettem olyan fiatalabb nemzedék nőtt fel, hogy közülük a lohatosag bölcsessége minden tekintetben alkalmas személyt fog tudni kiválasztani a tanszék betöltésére. Remélem, hogy sikerül egészségi állapotomat annyira helyreállítani, hojp1 a tényleges szolgálattól való megválás után is képes leszek még, ha kis mértékben is, hasznára leírni a magyar népgazdaságnak. Ezért arra kérem a Főigazgatóságot, adja meg nekem is azt a lehetőséget, hogy mint nyugdíjas, volt intézetemben egy dolgozóasztalt megtarthassak. Kérem Főigazgató Elvtars sürgős intézkedését, hogy a tanszéki munka örömét és a tanszéki leltárt kinek adjam at. Hasonlóképpen kérem a Főhatóság intézkedését az igazgatói teendők betöltésére is. Mély tisztelettel Dr. Mócsy János egyetemi tanár 397. Budapest, 1959. február 21. Magyar szakirodalmi dolgozat kérése 856-43/1959. Fordítás angol eredetiből. A FlllPP™ [Fülöp] Szigetek Egyetemének Állatorvosi Fakultása a következő 1960/61. tanévben fogja ünnepelni alapításának 50. évfordulóját. Felmerült az az elgondolás, hogy az ünnepség egyik fö részlete lenne egy Aranyjubileumi Emlékkönyv kiadása, amely az egész világ állatorvosi főiskoláinak tudós kutatói által írott, főleg klinikai esetekről készített beszámolókat vagy egyéb természetű tudományos dolgozatokat tartalmazna. Ezért bátorkodunk felkérni iskolájukat, hogy a filippini felsőoktatásnak ebben a jelentős eseményében szerepet vállalni szíveskedjenek tudós kutatóik egyike által írt 4-6 oldal terjedelmű dolgozatnak 1959. decemberére, vagy' előbb történő megküldésével abból a célból, hogy azt az említett Emlékkönyvbe foglalhassuk. 155

Next

/
Oldalképek
Tartalom