Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez V/2. 1953-1962 - A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárának Kiadványai 7. (Budapest, 2003)

Forrásközlés

Szíves közreműködésüket ebben az ügyben hálásan fogjuk megköszönni. Kiváló tisztelettel Lope M. Yutuc s.k. dékán. L Kovács Gyula prof. Kérek beszámolói június 5- re. Sálvi. 398. Budapest, 1959. július 21. Adatszolgáltatás engedélyezési eljárása 856-54/1959. Földművelésügyi Minisztérium Szakoktatási Főigazgatóság. A Pretoriai Egyetem az eredetiben és magyar fordításban idecsatolt levelében Főiskolánktól tanulmányi vonatkozású adatszolgáltatást kér. A kívánt adatokat összeállítottam és ezek alapján elküldeni szándékozom a Pretoriai Egyetem címére a csatolt angol nyelvű válaszlevelet és annak mellékletét. A válaszlevelet magyar fordításban is bemutatom. Kérem ezzel kapcsolatban a Minisztérium állásfoglalását. A döntésről - a mellékletek visszaküldése mellett - kérek sürgős értesítést, nehogy hozzájárulás esetén a válaszadás túlsók késedelmet szenvedjen. Dr. Lami Gyula egyetemi docens, igazgatóhelyettes. * Budapest, 1960. január 3. Engedélyezem, hogy' a mellékelt angol nyelvű levelet és az óraszámokat, illetve tantárgyakat tartalmazó kimutatást a Főiskola közvetlenül megküldje a Pretoriai Egyetemnek. Dr. Tóth István főelőadó. 399. Budapest, 1959. február 24. Jegyzőkönyv a Főiskola ötödik tanácsüléséről Iktatószám nélkül Jelen vannak: [...] 1/a. Az Elnök bejelenti, hogy' Mócsy János dr. egyet, tanár akadémikus betegségére való tekintettel visszavonult az igazgatói teendők ellátásától. További intézkedésig Sályi Gyula dr. egyet, tanár, igazgatóhelyettes látja el megbízás alapján az igazgatói teendőket. [. . .] 1/d. Az Elnök a Tanács tudomására hozza, hogy főhatóságunktól leirat érkezett, melyben a termelőszövetkezetek megsegítésére hívja fel Főiskolánkat. Ezzel kapcsolatosan az Elnök azt is közli, a Tanáccsal, hogy egy korábbi szóbeli felhívásra az Igazgatóság írásban közölte főhatóságunkkal, hogy mit tett eddig a Főiskola a termelőszövetkezetek megsegítése érdekében és mik a további tervei. A fent emlitett leirat a feladatokat konkretebb formában kívánja, mind azt a Főiskola felterjesztése tartalmazta. így' többek között közölnie kell a Főiskolának a közelmúltban végzett olyan hallgatók nevét és címét, akiket termelőszövetkezeti munkára kiválóan alkalmasnak tartunk de tudomásunk szerint másutt dolgoznak. [...] 2. [...] Az ifjúság nevelési helyzetével foglalkozó tárgysorozathoz elsőként Sági László KISZ-titkár szól hozzá. A KISZ nevében örömmel veszi tudomásul, hogy a Főiskola 156

Next

/
Oldalképek
Tartalom