„Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.”; Az 1956-os forradalom Székesfehérvárott (Székesfehérvár, 1996)

Dr. Farkas Gábor: Politikai koncepciós per Székesfehérváron, a forradalom előtt

Clubban (SzTC)) voltak ellenlábasok, akik az Arak megalakulásától kezdve törekedtek annak bomlasztására. Az SzTC nagy előnye, hogy elnöke Zavaros polgármester volt. (Az Arak még 1924-ben jött létre, amikor az SzTC 21. közgyűlésén a vezetésből két prominens városi egyént, Marosi Arnoldot és Paulovits Bélát kibuktattak. Ők viszont 108 sportolóval kiváltak az SzTC-ből, és létrehozták a keresztény-nem­zeti szellemiségű új egyesületet, amely a hivatalos politikától is kapott erkölcsi támaszt, de hamarosan anyagiakat is.) Az Arak-ban a labdarúgás mellett a katonai sportokra helyezték a súlyt: lövészet, (1931-ben 4500 fő volt a lövészszakosztályban), fegyverkezelés, lovaglás, kézigránát do­bás, később repülés, ejtőernyős kiképzés. 4 1947 őszén az MKP megyei tömegszervezője szerint az Arakban a párt befolyása gyenge. Ennek oka elsősorban az, hogy az ott dolgozó „kommunisták egyesületi sovi­nizmusa" megakadályozta az SzTC-vel való fúziót. Utóbbi sport­egyesületben a kommunista alpolgármester révén a párt befolyását biz­tosították, s az a törekvés most, hogy az egyesület teljesen városi jelle­gűvé váljék. Ilyen viszonyok közepette az Arak helyzete egyre hanyat­lott, felszámolását már ekkor tervezték, mégpedig úgy, hogy a sporto­lókat egy másik egyesületbe (Munkás Sport Egyesület) igazolják át. 1948 után az SzTC-vezetők kihasználva a számukra kedvező politikai légkört, a teljes Arak-vezetés eltávolítását kívánták. Ebben a hosszas küzdelemben azonban felőrlődött az SzTC is. Az Arak feloszlatása után létrehozott Fehérvári Dolgozók Sff-ben tevékenykedett, majd ennek átszervezése után az Építők, majd a Petőfi SE-ben. Mindkét sport­egyesület élére az MDP városi bizottsága delegálta, de alig volt városi rendezvény, ahol Jenéi Károllyal ne találkoztak volna ismerősei. 1953­ban ott található az országgyűlési választások városi előkészítő bizott­ságában, az egy évvel később megrendezett tanácsi választások szerve­zésében. 1955 januárjában létrehozták Székesfehérvárott a Vörösmarty Irodalmi Társaságot. Ennek elnöke lett, és a költő halálának 100. év­fordulója megünneplését készítette elő. A társaság egy éven át (1955­ben) megjelentette a Fehérvár c. irodalmi és történelmi antológiát. A folyóiratból 4 szám jelent meg (negyedévente). Még ebben az évben

Next

/
Oldalképek
Tartalom