A Szombathelyi Egyházmegye részére az 1956. évben kiadott körlevelek (Szombathely, 1957)

I956« évben kiadott К Ö R L E V ELEK jegyzéke. Ad int. Ordinarii misékről jelentés £111. 1590. Alapvető hittan X. 156qy Árvizkárosultak segélyezése III« 360« Beiratkozás iskolai hitoktatásra VI, 900c/ Beküldendő perselyek V, 805[/X. 135^« Bérmaut II» 309(//^« 802^/ Böjti fegyelem 1956- ban I» 168/11. 31Q», Dr, Czapik Gyula érsek halála IVE 618. Elhunyt papjaink 1.171/ I.lTg/V.810. X.1359,. Egyházi alkalmazottak vasúti kedvezménye V. 722., Egyházi személyeknek járó SzlK szolgáltatások X. 1357/ Egyházközségi képviselőtestületek mandátumának meghosszabbítása V* 803, • Eacuitások meghosszabbítása 1957» évre XIII« 1537/ Halálozások 1.171/ 1Л'# V.810. ХЛ359/ Hirdetések5 müvek ajánlása I, 175« Hitoktatás X. 1352/VII. 1529,. Hitoktatói óradijak igénylése I, 170$/ Hunyady Jánosról megemlékezés Vn, 1071« Húsvéti szentál do zások ideje I. 167 * II. 3 И» Igehirdetésünk Vili, Ю91/Vl11* Ю93» Iskolai hitoktatásra beiratkozás V£0 900,. Karácsony vigil iájának böjtje*“ ХЩ, 1586. Kántorképző tanfolyam IV. 615» Keresztény tanítás Vllk 1093V Képárusitási visszaélések X, 1561^/ Kongrua változások X’, 135// Kcnkurzus IV« 621 g/ Lelkigyakorlatok /papi/ Szombathelyen V» 80С/ Hagyheti szertartások megujitott rendje -II, 30// Nyári kántorképző tanfolyam IV. 6.1.5t., Officiumck /u.j/ IV,- 6I9/ Ordinarii misékről jelentés XIII, 1590-Őszi bérmaut V, 802 у SZÓ M BATH 33 Ы I EGYHÁZMEGYE.

Next

/
Oldalképek
Tartalom