A Szombathelyi Egyházmegye részére az 1950. évben kibocsátott körlevelek (Szombathely, 1951)

л / A szombathelyi egyházmegye részére--az 1950.,- évben кГло'Г-^с-*--1-KÖRL'jiVíil J К betűrendes tartalomjegyzéke. Apostoli Szentszék rendelkezései: Assumptio B.M.V. uj miseszöveg ás invocatio a lorettói litániában®!. 3020. Responsum S.Cong.S.Officii de validitate baptismi in fibusdam sectis collati ,JV, 781. Menti nostre encyclicgc a papság életszentségéröl. X. 2900, Adatszerzés /Marcsics J. hadifogolyról/ IV. 4$9. Adventi bibliaórák VII, 2790# Alapítványi szentmisék Összevonása IV. 473> Anyakönyvi értesitések szorgalmazása VI. 2352, Assumptio" B.M.V. dogmájának kihirdetése VIII. 2710. Assumptiós triduumok _ IX. 2880. Állameskü ügyében tájékoztatás II. 33# Békéért ima VI. 2341. Békéért Püspöki Kar imája és szózata XI. 3021. Bérmaut IV. 474., V. 782., VI. 2345# Binandi facultas in festo supreso II, 25. Binandijtrinandi, délutáni szentmise facultások megújítása XII. 3061. Binandi, trinandi, d.u, szentmisékre facultások kérelmezése II. 28. Böjti fegyelem 1950-re IV. 472. Csekkszámla száma megváltozott X* 2905« Directorium megküldése XII. 3070. Egyházközségek adóztatási joga II. 34. XI. 3026. Egyházközségi képviselők megbízatásának meghosszabbitása VT, 2347. ' Egyházmegyei ‘hatáikiigazitás /Rózsamajor-Bérbaltavárhoz/ V. 783. Euge dijak 1950o január 1-től II, 38. EUGE értosités VII, 2791# EUGE hozzájárulás felemelése X, 2904, EUGE szolgáltatások kiterjesztése II. 33# EUGE ügy: Gyógyüdülősre jelentkezések VTT« °992o Exhortatio quadrag, ad Clerum de Jubilaeo Maximo IV. 468. Facultasok meghosszabbitása: Qunquennalis facultas II. 23» EeketeVasárnap könyörgőnap V, 780, . ^ . Hitoktatási ügy: Milyen vallásu hitoktatásra irathatók? XII. 3062, Hittankönyvek megjelenése X. 2901. XI, 3025« Hitoktatói óradijak kiutalása X# 2902» ./# i

Next

/
Oldalképek
Tartalom