Az 1947. évben megjelent püspöki körrendeletek (Szombathely, 1948)

AZ 1947. EVBEN MEGJELENT PÜSPÖKI KÖRRENDELETEK TARTALOMJEGYZÉKE A. C. központi kérdőívek kitöltése ________________________ _____ XIII. 7gJ' Bakancs-juttatás _______________________________________________ XI. blj' Betegek számbavétele _____________________________ ___ _________ XXIII. 1220И/ „Bérmálás kegyelmének felelevenítése" imalap szétküldése ____________ XVIII. 1061/ Boldogasszony karácsony________________________________ XXXVII. 261^/XXVIII. 27$F Direktórium ára _______________________________________I__________ XL. 2810 Egyházközségi diákotthonok (Budapest) támogatása _____________________ XXXVIII. 2753. Egyházközségi leánycsoportok egyházmegyei felügyelői ___ _______ XI. 67$. Egyházközségi zarándoklatok______________________________________ XV. 799., Egyházmegyei Takarék részvényosztalékai ügyében____________________ I. 65u Engesztelő nap elrendelése ___ __________________ ___ _______________ XXXVII. 261$/ EUGE egyházi központi iroda felállítása ___________ ___ _ XXIII. 1220^, EUGE tagsági díjak befizetése ___ ___ ___ ___ ____________________ XXVI. 139^ Fakultatív hitoktatásról szóló püspökkari körlevél szétküldése ___ ___ XIX. 1082 Farsangvégi szentségimádás engedélyezése _______________________ IV. 338 Gyűjtések elrendelése______________:______ _ ___ _______________ XXXV. 255J/ Harangpótlás anyaggyűjtése ___ ___ _____________________________ ___ XXXIII. 2300/ Háborús károkról adatok kérése_________ ___ ___ ___ _______________ XXXVII. 262p Helyi (plébánosi) javadalmakról tájékoztatás. Kataszteri tiszta jövedelmek­ről igazolás kéretik ___ _______________ ___ IX. 59(1/ Imanap papi hivatásokért ______________________ _______________ XII. 727/ Jó Pásztor vasárnapi gyűjtés beküldése_____________________________ XVI. 93$/ Karácsonyi segély_______________________________________________ XL. 281^/ Kegyúri kérdések rendezése kapcsán adatok kéretnek_________________ XV. 800/ Kongrua-ügyben tájékoztatás _________________ I. 66; XVI. 93^ XXVI. 140^/ XXXV. 255^ Könyvek beszolgáltatása ___ ________________ ___ ___ _______ ______ ‘ I. 6$/ Lelkicsokor a Szentatyának _______________________________________ XI. 676 Lelkigyakorlat férfiak és legények részére ___ ___ _____________________ XXXI. 218^ Lelkigyakorlat papok és tanítók részére___________________________ XXI. 1134 Máría-kongresszus meghívója megküldve ___ ___ _____________ _________ XXVIII. 1642/ Missziók javára intenciók vállalása _______ ______________________ XII, 726 Nem rendeltetésszerűen használt kultúrintézményekről kimutatás kérve __ I. 64' Oltáregyletről jelentés küldendő — ___ _______________ ______ XII. 725. Oltáregyleti jelentések sürgetése__________________ _______________ XXVI. 1401/ Oltáregyleti kérvények felterjesztése _____________________________ XXVIII. 275^, Pénzek beküldése ___ __________________________ ____________ XVI. 93|/ XIX. ЮЭЗ7 Prohászka-zarándoklat fehérvasárnap _____________ _______________ IX. 595 Schematismus megküldése ______________________ _______________ XXVI. 1398/ Székesegyházra Péter-Pál-napi perselyezés és egyéb adományok beküldése XXII. 1219^ Székesegyház szentelésére zarándok-vonatok indulása ___ ______________ 1300; 1300/27/ Templomi énekrendek megküldése I. 67 Templomi értékek és ruhák bíztonságbahelyezése XII. 724 Unio Cleri kiváltságok ügyében _____________________________________ XL. 2809 Üveganyag-igénylés ___ ___ _________1,_______________________________________ XXXIII. 23dty Vagyondézsma ügyében tájékoztatás_________ ___= _________________ XXXIV. 2353 Választási püspökkari nyilatkozat ___ __i_________________________ XXVII. 163$,/ <u. <- .' 1 / < о ?/>*. L. /. л ..... J Vl.ßr. G2b..

Next

/
Oldalképek
Tartalom