Püspöki körlevelek 1944 (Szombathely, 1945)

A. C. évkönyvéhez adatok kéretnek __— —_________..._______________ VIII. 1239 A. C. nyomtatványok árának megküldése ___ ___ ______ ________...___ XII. 2666 Adorjánfalvai helyi káplánság feállítása _______________________________XIII. 3095 Anyakönyvi adatok kerestetnek: IV. 651; V. 887; VIII. 1246; IX. 1690; X. 2086; XII. 2668; XIII, 3120; XVI. 3629 Anyakönyvek biztonságba helyezése___... ___________________ ___ ___ XIII. 3104 Anyakönyvi feljegyzése örökbefogadásnak ——___ IX. 1676 Anyakönyvi kivonatok beszerzése szlovákiai plébániákról ___ IX. 1677 Anyakönyvi vonatkozásai a családbafogadásról szóló új törvénynek ... ___ _ IV. 632 Árpádházi Szent Margit szenttéavatásával kapcsolatban liturgikus utasítások I. 68 Árpádházi Szent Margit szenttéavatásával kapcsolatos ünnepségekhez útmutatás I. 66 Árpádházi Szent Margit triduum alatt elnyerherhető búcsúk ...___________ I. 66 Babakelengye kis magyaroknak __...____ — — — — — — ___ ___ — VIII. 1241 Batthyány Strattman László szenttéavatás! ügye — — —__— — XII. 2640; XIII. 3090 Betegek apostoli mozgalma ___ IX. 1682 Betegsegély -------------------------------------------­­­II. 526 Bérmaút -------------------------------------------------------------------------------------------- IX. 1671 Bérmálás ________________________________ VIII. 1231 Binandi fakultások_______ —_ ___ — — — — — — — — ___ — I- 76; XVI. 3615 Bombakárok jelentése___ — — — — — — — — — — — — — — XIII. 3103 Borsfái lelkészség felállítása — — — — — —_____ — IX. 1685 De bonis Iudaeorum acquirendis ... ___ ___ — ___ ... ... _____... ___ ___ XII. 2651 Deficiencía zárószámadása ______________________________________... II. 522 Délutáni és esti szentmisék engedélyezése ___ ___ ... __________________ IX. 1666 Direktórium ára ___ ... ... ___ --------------— — — — — ... ... — — XVI. 3618 Dispözícíók * I. 80; IV. 646; V. 883; VIII. 1222; IX. 1686; X. 2083; XII. 2659; XIII. 3111; XVI. 3627 Egyházi vagyon elidegenítése jóváhagyás nélkül__..._________... ___ ___ ... IV. 635 Egyházközségi adók együttes kezelésben meghagyása _________________ VIII. 1206 Együttes kezelésben befolyt párbér járandóságok és egyházi adók kifizetése__ XII. 2644 Engesztelési röpirat ajánlása ___ — — — — — — — — — — — — XII. 2663 Esperesi irodadíjak és fuvardíjak emelése — — — — — — — — — — IV. 643 Esperesi kinevezés __- — —--------— — — — — --- j.— — — XIII. 3107 Éjféli szentmise időpontja ___ — — — — — — — — — — — — — — XVI. 3614 Építkezési segélyek és gyűjtési engedélyek — ..._ ...____ ... _____ VIII. 1227 Érvénytelen vegyesházasságok rendezése ._. — ___ ___ __________... _____ IX. 1669 Felmentés plébánia-vezetés alól __— — —___________________________ XVI. 3625 Felvétel a Nagy- és Kisszemináriumba — —_____— — — — — — — XII. 2649 Fényképezés és filmezés a templomban — — — — — — — — — — — IX. 1679 Filia-átcsatolás ___ ___ ___ — — — — — — — — — — — — — — XIII. 3097 Főpásztori szózat a hívekhez__—___— — ___ —----------— — ... VII. 1062 Főpásztori szózat a papsághoz ____ ... —______..___._._________... VI. 1061 Főpásztori szózat kapható ___________________________________________ VIII. 1232 Főpásztor kinevezésének közlése — — — —-------------—-----------— — — III. 629 Gyermekek elsőáldozása tárgyában főpásztori rendelet — — — — — — XII. 2642 Halálozások _____—___— — — — — — — — — — — IX. 1687; XIII. 3118 Harangbiztosítás felmondása — — — — — — — — — — — — — — IX. 1678 Harangok igénybevétele ___— — — — — — — — — — — — — — IV. 649 Hitbuzgalma és egyházi jellegű egyesületek ellenőrzése __...____________ IV. 633 Hitoktatásról való gondoskodás az iskolák szüneteltetése esetén ___ — ... XIII. 3091 Hitoktatói teendők a vakációban — — — — ... ... _.. — — — — — — VIII. 1230 Hitoktatók eltávozása__— — — — — —- — — — — — — — — — XIII. 3092 Horvátnádaljai helyi káplánság felállítása — — — — — — — — — — XVI. 3608 Imanap papi hivatásokért — „. — ... — — — — — — — — — — — V. 882 Intenciók kiosztása __... ... — — — — — — — — — — XIII. 3117; XVI. 3622 Javadalom-adományozási illeték ___________— —_______________________ I. 75 Jövedelem bevallás _______ — — — ... — — —-------------------— — II- 525 K. A. B. Sz. évnegyedes jelentései — — — — — — — — — — — XII. 2664 K. A. B. Sz. Hadigondozó Útmutató ___ — — — — — — — — — — — XII. 2665 K. A. B. Sz. megszervezése — — — — — — — — — — — — — — VIII. 1240 Kalász kerületi felügyelőnői kinevezés — — — — — — —---------— — VIII. 1237 Kálót igazgatói felmentés és kinevezés — —_______________________... XII. 2662 Kálót kerületi igazgatók, titkárok jelentéstétele________... ... ...___... ... VIII. 1236 Kálót népfőiskolájának működéséről beszámoló ... —-------------- — — 1. 71

Next

/
Oldalképek
Tartalom