Püspöki körlevelek 1941 (Szombathely, 1942)

Apostolicae Sedis litterae decreta: De cautionibus in mixtis matrimoniis ___ ... ...__... ...___ VIII. 2258 Decretum de alumnis admittendis in Seminarium vel in familiam religiosam IX. 2467 Decretum de Missarum reductione et satisfactione _____ XI. 2984 Decretum de occisione insontium__________ ... ___ ... ... ... ... ... — ... ... I. 174 Decretum de transitu ad alium ritum ... _ ...________________ V. 991 Instructio de fidelibus exhortandis, ut missae Sacrificio frequenter ac de­vote intersint ______ _____... _________ ... ..._______ IX. 2468 Responsa ad proposita dubia_______________________________________VIII. 2259 Libri damnantur ______ ... ___ ... ... ___ ... ... ___ ... ... ... ... XI. 2986 A. C. céllelkigyakorlatainak első évi eredménye ... ... — ... ... ... ... ... ...__ II. 453 A. C. füzetek ára --------------------------------------------------------------------------------- IX. 2485 A. C. ívek beküldése az adminisztratura területéről ..._____... ... ... ... VIII. 2260 c. A. C. ívek kitöltése és beküldése ...__— — — —__— — ..._____ ... VII. 1603 A. C. lelkigyakorlatok városiak részére — II. 454 A XXIX. Országos Katolikus Nagygyűlés — ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VIII. 2260 Anyakönyvi adatok kerestetnek: I. 203; II. 468; III. 662; V. 1012; VII. 1615; VIII. 2273; IX. 2489; XI. 3007 Árvízsújtotta plébániákról adatgyűjtés___— — ... —_ ...__... ... ... ... II. 450 BáZakerettyeí expositura______________— — — — — — —___ I. 199 Bérmaút — II. 459 Bérmarendben változás __— —___—---------— — ... ... ..._____ ...__ V. 1010 Binandi facultások ... ..._____._. ___ —--------------------------...___... I. 192 Biztosítási ügy -------------------------------------------------------------------------------------VIII. 2272/a. Boldog Margit szenttéavatása érdekében ima ... — ... ... ... ... ... ... ... ... I. 173 Böjti Szózat ________________ — — — — — — — _ II. 448 Déli részek hazatérése __ —______ — — — —__________ ... V. 990 Diákok felügyelete ___ ... ...___— — — — —__..._____ ... VIII. 2266 Direktórium ára _______________________________________________ I. 190; XI. 2997 Díspozíciók I. 201; II. 462; III. 659/a.; V. 1005; VII. 1611; VIII. 2269; IX. 2480; XI. 3004 Dispositiones variae in Administratura Apostolica — — — — ... — ... VI. 1192 Egyházi énekek és zeneművek bírálata_____— — — — — — —_____ IX. 2484 Egyházi Lapok és a templompénztár ...___— — — — — — _____... I. 194 Egyházi szónoklás fontossága ... ...__... — — — — — ... .._ — ... ... XI. 2989 Egyházközségi alkalmazottak fizetéspótléka__— — — — — —__... ...__ XI. 2987 Esperesi kerületek ideiglenes egyesítése______— — — — — — —__—___ V. 1004 Esperesi kinevezés ____________________— — —_______________ II. 461; V. 1004 Esztergomi nyári egyetemre jelentkezés______— — — — — — — —___ V. 1003 Főpásztorí Szózat a visszatérő területek papjaihoz és híveihez ________... ... VI. 1191a. Gyűjtés a csiksomlyói templom javára ... ... —----------------------—---------— V. 992 Hadikölcsönkötvények letétbehelyezése ______— ___ —_ — ___ ___ ___ ___ ___ ... III. 654 Halálozás _______________________________I. 197; II. 466; III. 660; V. 1009; XI. 3005 Harangozás a honi légv. készültség alatt__— — — — — — —__— — XI. 2988 Házassági felmentések taxája ...______ ___ — ___ ____— ___ ______ XI. 2996 Házasságkötés születési okmány hiányában ___ ____________— ... ___ — . ___ — ___ III. 655 Hivatalos pénzek az egyházközségi költségvetésben ___ ... ... — ___ ___ XI. 2991 Horthy Miklós Nemzeti Repülőalapra gyűjtés__...______________—____ V. 995 Hősihalottak anyakönyvezése ________________— — — — — — — XI. 3006 Illetékegyenérték új kivetése _______________________— — — — — — I. 177 Ima az Egyházért és a békéért ___________..._____________ ___ —__VIII. 2257 Ima a háború idején ______ ... ... ___ ... ... ... ... ... ... ... — ... — ... VIII. 2262

Next

/
Oldalképek
Tartalom