Püspöki körlevelek 1940 (Szombathely, 1941)

Decretum de competentia S. Congr. de disciplina sacramentorum in causis de nullitate matrimonii — _____— — — — — — — — — — — VIII. 2395 Decretum in causis matrimonialibus ___ ___ ___ ___ — ___ ___ — — — — IV. 815 Decretum de devotione quadam non admissa ___ ___ — ___ ___ — — IV. 816 Decretum proidulgentia Portiunculae _ ___ ___ ___ ___ — — — IV. 812 Decretum de sterilisatione prohibita — —----------------------— — — IV. 814 Festum S. Joannis Leonardi ___ — — — — — — — VIII. 2394; X. 2576 Formula benedictionis nosocomiorum — — — — — — — — — — — VII.* 1891 XII. Pius apostoli levele a november 24-i békekönyörgésről — — — — IX. 2575 Responsa ad proposita dubia ___ ___ — — — — — — — IV. 813; VII.* 1890 Ritus benedictionis papalis — ___ — — — — — — — — — — — VII.* 1892 A. C. céljaira hozzájárulás ___ — — — — —------— — — — — — — VIII. 2402 A. C. lelkigyakorlatok ___ . ___ ... — — — — — — — — — — — VIII. 2403 A. C. munkaprogrammja 1940 41. évre ___ — — — — — — — — — — — VIII. 2401 Altare privilegiatum ______ — — — — — — — — — --------— — VII.* 1899 Anyakönyvekbe hitehagyások feljegyzése — — — — — — — — — — — IV. 828 Anyakönyvi adatok kerestetnek: I. 180; III. 394; IV. 840; VII. 1290; VII.* 1914; VIII. 2414; IX. 2577; X. 2774 Anyakönyvekbe név, előnév, rang és cím feljegyzése — — — — — — — Vili. 2399 Anyakönyvi kivonatok díj- és illetékmentesssége ___ ___ —----------— — — VIII. 2397 Autók motalkó ellátása ___ ___ ___ ___ — — — —----------— — — — — I- 177 Bérmaút _____________________________— — — — — — — I. 172; IV. 830 Bérmálási rend ___ ___ ______ — — — — — — — — — — — IV. 829 Binandi facultás ___ ______________ ___ — — — — — — — — — — I. 168 Bizonyítvány-másolatok kiállítása ___ ___ — — ___ ___ — — — — I. 165; IV. 827 Biztosítási ügy _________________ — — — — — — — — — — — VII. 1283 Boldog Margit szenttéavatási ügye — — —___ — — — — — — VII. 1274—1275 Böjti szózat ___ ___ _____— — — —___— — — — — — — — — II- 284 Családi pótlék ___ __________— —____ — — — — — — — — VII.* 1898 Deficientia zárószámadása ___ ___ ___ ----------------- ___ ___ __ — ___ — — — VI. 1189 Dispozíciók ___ ___ ___ ___ ... _ I. 175; III. 392; IV. 823; VII.* 1905; VIII. 2408 Egyházmegyei Leánynap _________ ___ ___ — IV. 837; VII. 1286 Excardinatio _________________________________________— — IV. 824; VIII. 240 7 Észak-Erdély visszatérése ___ — — — — — — — — — — — — — — VIII. 2393 Felmentési taxák pontos beküldése —-----------------— — — — IV. 834 Főpásztori szózat a hívekhez ___ ___ ___ — _____...____ __ — — — — II- 284 Funkciókhoz való fuvar______________—_______________— — — — — VII.* 1903 Halálozások — — — — — — — I- 176; IV. 831 Honvédelmi törvény papokat érintő része — — — — — — — — VII.* 1893 Horthy Miklós Repülőalapra gyűjtés — ___ — — — IIL 388 Húsvéti idő kezdete ___ ____________ ___ ___ ___ _____— — — L 167 Ima a békéért ___ ... ____________ ___ ______ ______ — — VII. 1272 Jeruzsálemi Szentsírra gyűjtés ___ ______ — ___ — — — I- 169 KAL egyesületek csatlakozása a központhoz________— — — — — — IV. 838 KAL-titkár kinevezése ___________________________________— — — — X. 2772 KAL és KALÁSz vezetők értekezlete __— ___ ________— ___ _____— VIII. 2403 a. Apostolicae Sedis litterae, decreta:

Next

/
Oldalképek
Tartalom