Püspöki körlevelek 1936 (Szombathely, 1937)

Apostolicae Sedis litterae, decreta: Absolutio sacerdotum ab excommunicatione, de qua in can. 2388 . . IX. 2770 Bosco szt. János szentmiséje és officiuma elrendelve . . VI. 1196, VII. 1815 Búcsúk engedélyezése..............................................................IV. 1002, VIII. 2315 Declaratio privilegii pro sodalitatibus Piae Unionis cleri a missionibus III. 650 Decretum de piis peregrinationibus........................................................ VII. 1804 Dubium circa indulgentias....................................................................... VI. 1197 Extenditur fac. celeibr. missam votivam D. N. J. Chr. Summi et Aeterni Sacerdotis............................................................................................. VII. 1803 Libri damnantur........................................III. 651, IV. 1003. VII. 1807, VIII. 2316 Responsa ad quaedam dubia.................................................VI. 1198, VII. 1805 Sabariensis Administrationis Apóst. Decretum ............................... II. 420 Sepultura personae catholicae in coemeterio acatholico prohibata • • VII. 1806 A. C. munkára felhívás ............................................................. VIII. 2313 Anyakönyvi adatok kerestetnek....................................................................... III. 669 Bérmaút programmja ......................................................................................... III. 655 Biztosítás a Katolikus Népszövetségnél.......................... VIII. 2333 Budapesti gyermeknyaraltatás............................................................. IV. 1008 Budavár visszafoglalásának 250. évfordulója................................... IV. 1007 Corrigenda in directorio................................................................................... VIII. 2324 Egyházközségi választások ............................................................................... IX. 2785 Egyházmegyei Nyugdíjintézet 1935. évi számadása...................... V. 1193 Egyháziművészeti bizottság új tagja.................................................... VIII. 2327 Főesperesek koronagyűlésen megjelennek............................................ IX. 2771 Főpásztori beköszöntő......................................................................................... II. Főpásztori búcsúszózat......................................................................................... I. Figyelmeztetés a communicatio in sacris tárgyában . .........................................VII. 1815 Hadirokkantak és özvegyek ingyenes temetése ............................................. VI. 1200 Határmenti filiálisok lelkipásztori ellátása rendeztetik.........................................VII. 1817 Házassági felmentés sürgőssége jelzendő....................................... IX. 2792 Illetékegyenérték ügyben ítéletek.................................................... VIII. 2332 Janauschek Vilmos boldoggáavatása folyamatban .*...................... IV. 1006 Katolikus Nagygyűlés...................................................................... . VI. 1201, VII. 1808 Katolikus nyári egyetem.................................................................. IV. 1010 Katonák vallásváltoztatása ............................................................. IX. 2787 Kántorkurzus ........................................................................................IV. 1009, VII. 1816 Konkurzus .......................................................................................................... IV. 1012 Koronagyűlés tétele........................................................................... . III. 656, VII. 1814 Kispapok felvétele ............................................................................................. VII. 1811 Külföldieknek szóló anyakönyvi kivonat sürgős kiállítása........................... IX. 2788 Lelkészek beadványainak bélyegmentessége..................................................... III. 658 Lelkigyakorlatok tartatnak ..................................................................III. 653. VII. 1812 Lelkigyakorlatokról igazolás................................................................................ III. 652 Művek ajánlása ...................................III. 670, IV. 1021, VII. 1823, VIII. 2334, IX. 2795 Nemeskocs-bobai lelkészség felállítása................................................ VIII. 2314 Nyugdíjazás.............................................................................................III. 665, VIII. 2328 Nyugdíjintézettel kapcsolatos intézkedések................................................. IX. 2784 Orosz gyermekekért ima és szentáldozás................................... IV. 1004 örökbefogadások bejegyzése az egyházi anyakönyvekbe ........................... IX. 2786 Papi temetéseken való részvétel karingben történjék.................................... IX. 2783 Papszentelés.........................................................................................- IV. 1011, VII. 1810

Next

/
Oldalképek
Tartalom