Püspöki körlevelek 1927 (Szombathely, 1928)

Apostolicae Sedis litterae, decreta: Dedicatio generis humani in festi Christi regis....................................... II. 1095 Instructio circa missas in XL. horarum.............................................................VIII. 2172 Responsa ad proposita dubia................................... II. 1096 Anyakönyvi adatok kerestetnek........................................................................... XI. 3135 Bérmálás................................... IV. 1137 Böjti szózat............................................................................................................... I. 474 Böjti rend.................................................................................... I. 475 Canisius szt. Péter officiuma................................................................................ II. 1098 Csernoch János dr. bíboros hercegprímás, érsek elhalálozása............................ VI. 1786 „Das Herz“ lap ajánlása......................................................................................... IV. 1144 Direktorium ára...................................................................................................... XI. 3134 Egyházmegyei zsinat előkészítése....................................................................... II. 1099 Egyházmegyei zsinat összehívása............................................ VII. 2070 Egyházmegyei zsinatról beszámoló ........................................................................ IX. 2930 Festum S. Joannis a Cruce. Variationes in officio.............................................. II. 1097 Gazdasági szakfelügyelők kinevezése................................................................... XI. 3125 Gyermeknyaraltatási akció támogatása.............................................................. IV. 1134 Hitterjesztés egyesületről jelentés....................................................................... IV. 1136 Invesztitúra........................................................................... XI. 3129 Irodadíj................................................................................................. XI, 3134 Iskolánkívüli népoktatás ügye................................................................................ XI. 3126 Jankovich gróf gazdasági iskolája...........................................................................VIII. 2179 Jézus szent Gyermeksége művéről jelentés..................................................... IV. 1136 Kimutatás kegyes adományokról........................................................................... III. 1130 Kispapok felvétele................................................................................................. VI. 1789 Konkurzus.............................................................................................................. IV. 1139 Koronagyűlés, őszi, elmarad...................................................................................VIII. 2173 Korpótlék............................................................................................................... VI. 1787 Közerkölcsiség védelmére miniszteri rendelet..................................................... II. 1100 Lelkigyakorlatok...................................................................................................... VI. 1790 Lelkigyakorlatokról jelentés.................................................................................... VI. 1791 Lelkigyakorlatok résztvevői........................................................................................VIII. 2180 Lisieuxi szent Teréz ünnepe........................................................................................VIII. 2171 Missziók....................................................................................IV. 1140, XI. 3136, XI. 3122 Művek ajánlása............................... . ..................................................... IV. 1145 Nemzeti munkavédelem támogatása....................................................................... IV. 1033 Opus Pontificium a S. Petro ajánlása . ..................................................................VIII. 2174 Országos Katolikus Naggyűlés...................................................................................VIII. 2183 Országos Katolikus Szövetség zarándoklat vezetési joga................................. XI. 3133 Papi üdülőotthon Nógrádrverőcén........................................................................... VI. 1792 Papszentelés .......................................................................................................... VI. 1788 Pályázat plébániákra............................................ .IV. 1143, VIII. 2182, XI. 3131 Római és szentföldi zarándoklat........................................................................... II. 1094 Serédi Jusztinián dr. hercegprímási kinevezése................................................ X. 3097

Next

/
Oldalképek
Tartalom