Püspöki körlevelek 1868 (Szombathely, 1869)

Kelt Szombathelyen Böjtelő-liava 12-én 1868. 236. II. k. A. magyar királyi honvédelmi magas Ministeriumnak következő kegyes intézvénye: 20139. sz. Méltóságos Püspök ur! Mull 1867-ik évi november (f-ról 17601. szám alatt kibocsátott itteni körrendelet kapcsában Méltóságod alattas közegeinek szoros hozzáalkalmnzkodás végett leendő tud - túl adás czéljából értesittetik, hogy tápdijt biztositó okmánynyal (Patent) ellátott és igé­nyeit fenntartott (Reservations-Invaliden) rokkant katonáknak házassági engedély az illető község beleegyezésével csak az illető rokkantak házának parancsnoksága, esetleg a hadfőparancsnokság által adathatik. Kelt Budán 1868. évi Február hó 3-án. A mi­nisterium vezetésével megbízott magy. kir. ministerelnök meghagyásából Gelich sk. osztálytanácsos. Uraságtokkal a kellő tudomás s alkalmazkodás végett közöltetik. F'ereucsK püspök s. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom