Püspöki körlevelek 1856 (Szombathely, 1857)

Datum Sabariae die 12-a Januarii 1856. /&> Nro. 65. E~T • S. C. H. Apostolicam Majesta töm medio altissimae Resolutionis ddto. 6. Octobris a. p. clementis­sime annuisse, ut pro iis casibus, si milites ablieentiali, vel secus a loco stationis regiminis re­­spectivi longius dislocati ad aliquam Confessionem evangelicam deficere intendant, eorum Curatus militaris (Capellanus Castrensis) Catholicum Parocbum illius loci, in quo milites deficere inten­dentes commorantur, delegare possit ad iteratam in sensu altissimorum Ordinum ddto. 2G-ae Januarii 1849 praescriptam defectionis declarationem excipiendam; — in effectum gr. C. R. Consilii L. H. Rescripti ddto. 24. Novembris a. 1855 Nro. 24505 DD. Vestris notum redditur. ♦ Observato eo: quod in Regni Hungáriáé partibus sub Exc. C. R Consilij L 11. Sectionis Sopro­­niensis administratione constitutis in quibusdam locis vulgo: „Fonóház, Spinnstube“ utriusque sexus conventus vespertini in longam noctem protrahi soliti celebrentur; cum ejusmodi con­ventus diversorum excessuum patrandorum occasionem praebeant, in moralitatem convenientium vero pessimum influxum exerant : ideo conventus isti prohibiti, et in eos, qui conventuris locum cedunt pariter ac, qui conveniunt, gravissimae poenae latae sunt. Cum DD. Vestrae vi muneris sui peccatorum occasiones tollere, et mores bonos provehere inprimis teneantur; hinc in obsequium gr. Exc. C. R Consilii L. H. Sectionis Soproniensis Rescripti ddto. 5. Decembris a. 1855 Nro. 22918 DD. Vestris committendum habeo: ut legis hujus observantiae invigilent, eos, qui moniti in contrarium agere praesumunt, Jurisdictioni civili districtuali designaturi. III. Adpropinquante s quadragesimae tempore, cum quosdam fidelium arcta adjuncta domestica, alios valetudinis, et officii ratio a Conscientiosa legis jejunii observantia- cohibeant, horum indi­gentiis spiritualibus hoc tempore enasci solitis succursurus, facultatem a Summo Pontifice Pio IX. die 15-a Martii a. 1853 ad beneplacitum mihi concessam hujus tenoris „Dispensandi, quando expedire videbitur, super esu carnium, ovorum, et lacticiniorutn tempore jejuniorum, et quadragesimae“ DD. VV. eo addito delego: ut cunctis fidelibus in lege jejunii quadragesimahs e fundatis causis dispensationem impetrare cupientibus, hanc pro singulis — praeter ferias 4, 6, et dies sabbathi, relate ad quas disciplinam jejunii sancte observari volo — quadragesimae ingruentis diebus usque Dominicam Passionis inclusive, et eo addito concedere valeant: ut omnes dispensationis participes una tantum vice per diem carnibus vescantur, et sin­gulis, quibus hoc fit, diebus 5 Pater, et totidem Ave ad intentionem S. Matris Ecclesiae per­solvant Siquis S. Curionum hanc legis veniam ex sufficientibus rationibus in semet extendendam desideraret, in effectum specialis recursus dispensationem impetrabit. IV . Eadem hac occasione DD. Vestris, quas provocationi meae in encyclicis die 15-a Januarii a. p. Nro. 115/E. II. datis sub II contentae correspondisse suppono, committendum habeo; ut oblata, per Vice-Archidiaconum Districtualem inditate ad officium meum Dioeeesanum mittant. Frasicisctis Episcopus m. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom