Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1940-1941

1940. augusztus 31. I. rendkívüli ülés

1 6-1940/41 e tsz. i JEGYZŐKÖNYV. Készült Szegeden, a m.kir. Ferenc Józséf-Tudomány- egyetem Tanácsának 194C. évi augusztus hó 31-én d.u. 5 órakor tartott I. rendkívüli ülésén. * I Jelen vannak: Elnök: Dr. Bartók György, az egyetem rektora, Dr. Baló József, az egyetem prorektora, Dr. Búza László, a jog- és államtudományi kar, Dr. Beress Elemér, az orvostuaományi kar, Dr. Banner János, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar, Dr. Szőkef ilvi Nagy Gyula, a matematika- és ter­mészettudományi kar dékánjai; Dr. Ditrói Gábor, az orvostudományi kar, Dr. Várady Imre, a bölcsészet-, nyelv- és tör­ténettudományi kar, Dr. Farkas Béla, a matematikai- és természet­tudományi kar proaékánjai. Igazoltan távol van: Dr. Ereky István, a jog- és államtudományi kar proaé kánja. A jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Vinczi Károly, egyetemi titkár mb. tanács­jegyző. Az elnöklő rektor üdvözli a tanács megjelent tagjait és az ü- lést a következő szavakkal nyitja meg: "Tekintetes Tanácsi Őszinte szivvel A j és hálatelt örömmel köszöntőm a tek. § * Tanács megjelent tagjait. Jelentem, hogy ezt a rendkivüli gyűlést ab­t I \-í-

Next

/
Oldalképek
Tartalom