Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1939-1940

1939. szeptember 27. I. rendes ülés

90/1939-40. e tsz • JE GYZCKÖHYV felvétetett Szegeden a m.kir.Ferenc József-Tudományegyetem Tanácsának 1939.évi szeptember hó 27-én tartott I.rendes üléséről. Jelen vannak: Elnök: Dr.Baló József az egyetem rektora, Dr.Ereky István a jog- és államtudományi kar, Dr.Ditrói Gábor az orvostudományi kar, Dr.Várady Imre a bölcsészet-, nyelv- és történet­tudományi kar és Dr.Farkas Béla a matematikai és természettudományi kar dékánjai. Dr.Csekey István a jog- és államtudományi kar, t Dr.Kramár Jenő az orvostudományi kar, Dr.Mester János a bölcsészet-, nyelv- és történet­tudományi kar és Dr.Kiss Árpád a matematikai és természettudományi kar prodékánjai. A jegyzőkönyvet vezeti: Dr.Vinczi Károly egyetemi titkár, tanácsjegyző. Az elnöklő rektor melegen üdvözli az egyetemi tanács megjelent tagjait s a tanácsnak 1939/40.tanévi I.rendes ülését megnyitja. Hálás köszö­netét mond dr.Ereky István múlt tanévi rektornak azért, mert távollétében szi­ves volt őt a f.tanév elején helyette­síteni . A közbejött körülmények követ­1

Next

/
Oldalképek
Tartalom